Novak DIRECT: Handreiking familieleningen

Er is recentelijk een lezenswaardige handreiking familieleningen gepubliceerd die een toetsschema geeft om te beoordelen in hoeverre of en tot welk percentage de rente die is betaald op een eigenwoningschuld, aftrekbaar is. Het gaat bijvoorbeeld om een lening van ouders aan een kind voor de financiering van een eigen woning.

Dit is een intern stuk bij de Belastingdienst dat nu openbaar is gemaakt.

In het toetsschema wordt voor de beantwoording van de hoofdvraag ingegaan op een aantal deelvragen:

  1. Is er sprake van een geldlening?
  2. Wordt voldaan aan de voorwaarden voor het ontstaan van een eigenwoningschuld?
  3. Ziet een deel van de betaalde rente op andere rechten of verplichtingen?
  4. In hoeverre is sprake van een reële rente?

Met name ten aanzien het bepalen van wat een reële rente is, zijn enkele interessante opmerkingen opgenomen.

Het is aannemelijk dat wat in deze handreiking is opgenomen ook geldt voor de beoordeling van niet eigenwoningleningen (box 3) en leningen tussen DGA’s en hun BV’s.

U kunt de handreiking vinden onder https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2021/04/21/besluit-wob-verzoek-beleid-en-uitvoering-familiebank.

Heeft u aanvullende vragen of expertise nodig over dit onderwerp? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.