Novak DIRECT HRM: Boomer of Zoomer?

Krapte op de arbeidsmarkt neemt niet verder toe lijkt het, maar nog steeds zijn er meer dan 120 vacatures per 100 werkzoekenden. We moeten dus nog steeds flink aan de slag. Laatst las ik een Amerikaans onderzoek dat het merendeel van de bedrijven nog liever Boomers werft dan Zoomers. Hoe zit dat?

Maar eerst even voorstellen aan de Boomer. Geboren tussen 1941 en 1955 zijn de Boomers op dit moment tussen de 68 en 82 jaar en hebben allen de AOW-gerechtigde leeftijd al bereikt. Ze zijn, uitzonderingen daar gelaten, dus niet meer actief op de arbeidsmarkt. Dit terwijl het wel steeds aantrekkelijker wordt gemaakt voor werkgevers om hen in dienst te nemen na de AOW-gerechtigde leeftijd. De Boomer is gedreven en idealistisch, houdt van structuur en overleg, overtuigt op basis van deskundigheid en is een voorstander van hiërarchisch leidinggeven.

Dan de Zoomer, deze is geboren vanaf 2001 en is dus op zijn of haar oudst 22 jaar en betreedt net de arbeidsmarkt. De Zoomer is zeer zelfverzekerd, heeft een heel korte aandachtspanne, maar houdt wel van multitasken. Verder is de Zoomer heel maatschappelijk en sociaal/politiek betrokken en zoekt deze een werkgever met een authentieke boodschap. Voor wat betreft de organisatie zoekt de Zoomer geen leidinggevende, maar een mentor die ‘soft skills’ helpt ontwikkelen.

De reden dat een groot aantal Amerikaanse bedrijven liever geen Zoomers meer werft lag in het feit dat er zeer hoge eisen aan de startsalarissen worden gesteld, men parttime wil werken en al vrij snel last krijgt van ‘bore out’.

Persoonlijk denk ik dat het personeelsbeleid dan niet goed genoeg is toegespitst op de verschillende generaties. Gemiddeld heeft een bedrijf 3 tot 4 verschillende generaties onder haar werknemers.

Wel zijn er steeds meer redenen om gebruik te maken van onze Boomers na hun AOW-gerechtigde leeftijd, zeker ook hier in Nederland. Per 1 juli 2023 is de loondoorbetalingsverplichting van een AOW-er verder verkort van 13 naar 6 weken. Er zijn nog meer redenen waardoor de Boomer aantrekkelijker wordt ten opzichte van de Zoomer. Hieronder heb ik de verschillen uiteen gezet.

Nogmaals, ik ben van mening dat een goed personeelsbeleid gericht is op alle aanwezige generaties. Dit artikel is dus niet bedoeld om Zoomers te benadelen. Wel ben ik van mening dat het gezien de krapte het zeer de moeite waard is om meer in te zetten op AOW-gerechtigden.

Een blakend gezonde Mens en Organisatie gewenst met veel jongeren, ouderen en oudere jongeren!

Heeft u vragen omtrent dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Drs. Wim Huurman, Wim is HRM-adviseur en al meer dan dan tien jaar eigenaar van Pilatusdam Mens & Organisatie (zie www.pilatusdam.nl) en Novak DIRECT adviseur op HRM gebied.

Telefoon: 079-3313747/06-2060274
E-mail: wim.huurman@pilatusdam.nl.
Website: www.pilatusdam.nl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.