Home » HRM

Novak DIRECT HRM

De druk op medewerkers wordt steeds groter. Het ziekteverzuimpercentage was voor het eerst in 20 jaar in Nederland boven de 5% over 2022. Vooral de psychosociale belasting (stress, overspanning en burn-out) is hierbij de grootste oorzaak. Volgens de laatste cijfers heeft ongeveer 1 op de 10 huisartsbezoeken betrekking op stress-gerelateerde klachten.

Tel daarbij op dat de gemiddelde verzuimduur bij burn-out zo’n 9 maanden is (bron: ArboNed). Nog los van de krapte op de arbeidsmarkt, begrijpt iedereen dat voorkomen hier vele malen beter is dan genezen. Vitaliteit op de werkvloer is belangrijker dan ooit. Erica Wubben, Life coach van Zorgen Zonder Zorgen en Wim Huurman gaan hier nader op in.

Aangrijppunten

Het terugdringen van ziekteverzuim heeft in hoofdlijn 3 aangrijppunten:

 1. Preventief (voorkomen)
 2. Drempelverhogend (bemoeilijken, zoals persoonlijk ziekmelden bij leidinggevende)
 3. Curatief (genezen)

Let op dat er onderscheid gemaakt moet worden naar soorten van ziekteverzuim. Als er bijvoorbeeld een laag verzuimpercentage is met een hoge frequentie (veel kort verzuim), dan vraagt dit om een andere aanpak dan een hoog verzuimpercentage met een lage frequentie (weinig, maar langdurig verzuim).

Preventie

Het accent is in de loop der jaren steeds meer verschoven richting preventie.

Hierbij zijn er een aantal voor de hand liggende en wettelijk verplichte maatregelen zoals het aanstellen van een preventiemedewerker en het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie met een bijhorend Plan van Aanpak.

Preventieve maatregelen kunnen gericht zijn op het verkleinen van de belasting van de medewerker door bijvoorbeeld:

 • Verminderen van de werkdruk;
 • Rolconflicten verminderen;
 • Werksfeer verbeteren.

Preventieve maatregelen kunnen ook gericht zijn op het vergroten van de belastbaarheid van de medewerker door bijvoorbeeld:

 • Vaardigheden vergroten door training en opleiding;
 • Coachen van de medewerker;
 • Vitaliteit op de werkvloer vergroten.

Vitaliteit

Naast een hoger werkvermogen (belastbaarheid), uit vitaliteit op de werkvloer zich in meer betrokkenheid, plezier, creativiteit, productiviteit en minder verzuim. Redenen te over om van vitaliteit een speerpunt te maken. Of nog beter: een gewoonte.

Vitaliteit bestaat uit meerdere aspecten. Fysieke en mentale gezondheid spelen een rol, maar ook zingeving en de mate van verbinding met de omgeving. Vitaliteit vergroten kan op elk van deze factoren.

Eenvoudige tips om vitaliteit te vergroten:

 • Meer bewegen. Motiveer mensen om vaker de trap nemen, of kies de lange route naar een afspraak. Vervang de saaie vergaderruimte eens door buitenlucht;
 • Gezonde voeding. Niet alleen van belang voor soepele en sterke spieren, ook voor de hersenen. Een ongezond voedingspatroon kan leiden tot o.a. concentratieverlies. Hoe ziet de lunch op uw kantoor eruit en welke gezonde versnaperingen zijn voor het grijpen?
 • Bijleren draagt bij aan zelfontplooiing en groei zorgt op zijn beurt weer voor geluk. Vakinhoudelijk of persoonlijke groei, vraag aan de medewerker wat hij/zij nodig heeft – en luister hiernaar. Dit draagt bij aan autonomie, een wezenlijke menselijke behoefte.
 • Om te verbinden is onderlinge betrokkenheid nodig. Met sommige van onze collega’s brengen we meer tijd door dan met onze geliefden. Het gevoel erbij te horen, je gezien en gewaardeerd voelen, ook op werk, zijn essentieel om goed in je vel te zitten. Investeer in teambuilding en faciliteer het sociale aspect. Op welke plekken kunnen medewerkers een praatje met elkaar maken?

Het stimuleren van vitaliteit verkleint de kans op uitval en vergroot de veerkracht. Bovendien laat u zien dat u om uw mensen geeft. Dat voelen mensen. Goed werkgeverschap vertaalt zich zo ook nog eens terug in loyaliteit. Een extra kans, zeker met de huidige krappe arbeidsmarkt.

Heeft u vragen omtrent dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Drs. Wim Huurman, Wim is HRM-adviseur en al meer dan dan tien jaar eigenaar van Pilatusdam Mens & Organisatie (zie www.pilatusdam.nl) en Novak DIRECT adviseur op HRM gebied.

Telefoon: 079-3313747/06-2060274
E-mail: wim.huurman@pilatusdam.nl.
Website: www.pilatusdam.nl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.