Novak Kwaliteitssysteem module Fiscale opdrachten 2019 beschikbaar

Vanaf heden is de update voor het Novak Kwaliteitssysteem module Fiscale opdrachten 2019 beschikbaar. Deze update staat in het teken van het actualiseren van instructies en modellen die onderdeel uitmaken van de module Fiscale opdrachten.

De volgende modellen zijn bij deze update komen te vervallen:
⦁ Voorbeeld toetsingsformulier voor acceptatie;
⦁ Voorbeeld deelnameverklaring;
⦁ Voorbeeld overeenkomst tot verzorgen bureau (fiscale) vaktechniek;
⦁ Voorbeeld formulier Self Assessment;
⦁ Voorbeeld toetsingsformulier externe toetsing.

Deze modellen worden door Novak gebruikt in de aansluitingsfase met betrekking tot de deelname van een kantoor aan Horizontaal Toezicht en zijn derhalve niet (meer) relevant voor het Novak Kwaliteitssysteem. U vindt deze modellen in de modellenbibliotheek (sectie ‘Kantoorvoering’, subsectie ‘Horizontaal Toezicht’). Deze modellen kunnen worden gearchiveerd.
Daarnaast komt het ‘Model aanvulling opdrachtbevestiging horizontaal toezicht’ te vervallen zoals opgenomen in de modellenbibliotheek (sectie ‘Uitvoering overige opdrachten’, subsectie ‘Fiscale dienstverlening’). De aanvullende eisen vanuit horizontaal toezicht, zijn met deze update opgenomen in het ‘Model aanmelding convenant accountantskantoor en cliënt’ zoals opgenomen in de modellenbibliotheek (sectie ‘Kantoorvoering’, subsectie ‘Horizontaal Toezicht’). Ook dit model kan worden gearchiveerd.

Via Scienta leest u nadere uitleg over het archiveren van artikelen.

Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van de update voor de module Fiscale opdrachten in het bijzonder, contact op te nemen met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl).

Wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.