UBO register in werking getreden-Modelbrief voor informeren cliënten beschikbaar

De Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten is per 27 september jl. in werking getreden. Vanaf heden moeten entiteiten hun Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) inschrijven in dit nieuwe register, dat wordt gefaciliteerd door de Kamer van Koophandel.

Inschrijven
Organisaties die op 27 september jl. stonden ingeschreven in het Handelsregister hebben tot 27 maart 2022 de tijd om hun UBO’s in te schrijven. Organisaties zijn er zelf verantwoordelijk voor dat dit gebeurt en dat de gegevens blijven kloppen.

Informeren van cliënten
Mocht u uw cliënten willen informeren over het UBO-register, dan kunt u hiervoor gebruikmaken van de modelbrief UBO-register zoals beschikbaar is in het Novak Kwaliteitssysteem. Hierin is ook nadere informatie over het UBO-register opgenomen, onder andere met betrekking tot de verplichtingen die accountants als Wwft-dienstverlener hebben (‘terugmeldplicht’). Bent u nog geen gebruiker van het Novak Kwaliteitssysteem, dan kunt u de modelbrief hier downloaden. Meer informatie over het Novak Kwaliteitssysteem vindt u hier op de website van Novak.

Vragen?

Mocht u zelf vragen hebben over het UBO-register dan wel de Wwft in het algemeen, neem dan contact op met één van onze adviseurs. Bel Novak DIRECT via 085-0220150 of maak gebruik van ons webformulier. Voor algemene vragen (bijvoorbeeld over het lidmaatschap, opleidingen en facturen) is het bureaukantoor te bereiken via 070-3524002. Voor vragen kunt u ook een e-mail sturen naar novak@novak.nl.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.