UBO-opgave voor 27 maart 2022

Bovenstaande onderwerp hebben wij reeds gecommuniceerd aan. Echter willen wij u er nogmaals aan herinneren dat voor diverse cliënten de UBO’s vóór 27 maart 2022 moeten zijn ingeschreven in het register bij de Kamer van Koophandel.

Het gaat met name om belangen van meer dan 25% in een BV, CV, Vof, maatschap of stichting.

Voor een volledig overzicht van rechtsvormen die een opgaveverplichting hebben verwijzen wij graag naar: https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/moet-je-organisatie-ubo-opgave-doen/ .

Naar wij begrijpen uit de veelgestelde vragen op de website van de Kamer van Koophandel, heeft een en ander tijdig plaatsgevonden indien de UBO-opgave vóór 27 maart 2022 is gerealiseerd. Dat de Kamer van Koophandel nog enige tijd nodig heeft om de UBO te verwerken in het openbare register lijkt niet van belang te zijn.

U kunt middels: https://www.kvk.nl/bestellen/#/?productfilter=ubo kosteloos nazien of er reeds een UBO is ingeschreven in het register. Indien de UBO net is gemeld, dan is dit dus nog niet direct zichtbaar. De Kamer van Koophandel heeft enige tijd nodig om alles te verwerken.

De UBO’s kunnen worden gemeld middels: https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/opgave/#/organisatie-selecteren .

Gezien het feit dat de deadline waarvoor de opgave moet zijn gerealiseerd in zicht is, geven wij in overweging om geen UBO opgave meer per post te realiseren.

Heeft u vragen over het UBO-register, de Wwft in het algemeen of andere vaktechnische vragen, neem dan hier contact op met één van onze adviseurs via Novak DIRECT.

Wellicht is onderstaande ook relevant voor u: 

Registratiebewijs UBO-register bestaande cliënten

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.