Uitfaseren van pensioen in eigen beheer

Vanaf 1 juli 2017 is pensioenopbouw in eigen beheer door de dga niet langer mogelijk. De hogere commerciële waarde van het pensioen kan fiscaal geruisloos worden afgestempeld naar de lagere fiscale waarde. Loonbelasting, revisierente en vennootschapsbelasting worden niet geheven. Dit afstempelen kan alleen in combinatie met volledige afkoop of volledige omzetting in een oudedagsverplichting (ODV). Tot en met het jaar 2019 kan fiscaal gefaciliteerd worden afgekocht. De afkoopmogelijkheid geldt zowel voor ingegane als voor nog niet ingegane pensioenen. In 2017 gold een korting van 34,5% op de grondslag, in 2018 was de korting 25% en in 2019 19,5%. De grondslag is de laagste van de volgende waarden: de fiscale waarde van het pensioen per ultimo van het boekjaar dat eindigt in 2015 of de fiscale waarde op afkoopdatum. Gerekend vanuit het hoogste belastingtarief betekent dit in 2019 een effectief tarief van circa 42%. De afnemende korting is erop gericht dat de dga’s zo snel mogelijk ‘uitfaseren’.

Heel belangrijk is het volgende. Iedere keuze heeft fundamentele gevolgen voor de onderlinge vermogensverhoudingen tussen de dga en zijn partner, die door kunnen werken naar erfgenamen. Bij elke optie zijn er aanzienlijke verschillen in de vermogens- en belastingeffecten. Licht uw klant goed voor alvorens een definitieve keuze te maken. Heel belangrijk is het ook om het informatieformulier na afkoop of omzetting tijdig aan de Belastingdienst toe te zenden. Dit nalaten roept zware sancties op. Voor de indiening geldt een termijn van een jaar. Heeft de afkoop of omzetting echter meer dan 46 weken voor 31 oktober 2018 plaatsgevonden, dan werd het informatieformulier nog als tijdig aangemerkt als dit uiterlijk zes weken na 31 oktober 2018 bij de fiscus is ingekomen.

Elke morgen het meest actuele fiscale nieuws in uw mailbox? Uw fiscale vragen direct beantwoord? Door lid te worden van Novak ontvangt u automatisch het laatste fiscale nieuws (via Fiscanet, Novak-partner). Via Novak DIRECT kunt u al uw fiscale vragen voorleggen aan één van onze specialisten. Nog een gemak van het Novak kantoorlidmaatschap

Bron: Fiscanet – Novak-partner

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.