Update: bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis

De mogelijkheden voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling zijn wederom verruimd, en het is nog steeds mogelijk om bijzonder uitstel van betaling te verkrijgen in verband met belastingschulden die zijn ontstaan door betalingsproblemen in verband met de coronacrisis. Remco Ruinemans, Novak DIRECT adviseur ligt hieronder de hoofdlijnen van de regeling toe.

Het bijzonder uitstel van betaling kan indien dit afloopt voor 1 januari 2021 alsnog worden verlengd tot deze datum. Indien er nog niet eerder bijzonder uitstel is aangevraagd, dan kan dit alsnog worden aangevraagd tot 1 januari 2021. Bij een verlenging van het bijzonder uitstel van betaling is het nog relevant of de totale belastingschuld ten tijde van de eerste aanvraag meer of minder was dan € 20.000. Het gaat dus niet om de hoogte van de belastingschulden op het moment van verlenging van het bijzonder uitstel van betaling. Indien de belastingschuld op het eerder genoemde moment minder was dan € 20.000, dan dienen de omstandigheden te worden gemotiveerd waarom er betalingsproblemen zijn ontstaan. Daarnaast dient er een eigen verklaring te worden toegevoegd die onder meer in gaat op het uitkeren van dividenden en bonussen.


Bij een schuld die meer was dan € 20.000 ten tijde van de eerste aanvraag voor bijzonder uitstel van betaling dient naast de hiervoor genoemde verklaring ook een verklaring van een derde deskundige (inclusief een liquiditeitsprognose) te worden toegevoegd. De verklaring kan onder meer door een accountant worden afgegeven.

Indien er bijzonder uitstel wordt verleend, dan geldt dit tot 1 januari 2021. Vervolgens heeft de Belastingdienst aangekondigd dat er in het voorjaar van 2021 een brief naar cliënten zal worden gezonden die bijzonder uitstel van betaling hadden tot 1 januari 2021

In deze brief zal een betalingsregeling voor de openstaande belastingschulden worden aangeboden. In deze brief komt het er op neer dat de schuld in termijnen kan worden voldaan tussen 1 juli 2021 en 1 juli 2024.

Wij verwijzen u voor meer informatie graag naar: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/bijzonder-uitstel-van-betaling-vanwege-coronacrisis .

Heeft u een vraag voor een van onze Novak DIRECT-adviseurs? U kunt ze bereiken via het webformulier of door ons te bellen op 085-0220150.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.