Update Novak Kwaliteitssysteem: Aanvullende maatregelen coronacrisis

Vanaf nu is er een update beschikbaar voor uw Novak Kwaliteitssysteem module ‘Aanvullende maatregelen coronacrisis’. U kunt de update direct ophalen, verwerken en toepassen. Klik hier voor de handleiding die u kunt gebruiken voor het ophalen en verwerken van deze update.

Inhoud update
Deze update bevat de volgende uitbreidingen:

 • Een nieuwe instructie inclusief bijbehorende modellen in het kader van TVL-aanvragen van €125.000,- en hoger. Ondernemers die een TVL-aanvraag van € 125.000 of hoger doen, moeten bij de aanvraag een accountantsproduct aanleveren. Dit geldt voor de TVL eerste kwartaal 2021 (alleen grote ondernemingen) en de TVL tweede kwartaal 2021 (zowel grote ondernemingen als mkb-ondernemingen). Voor dit accountantsproduct zijn drie accountantsprotocollen ‘Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL)’ ontwikkeld die recent door de NBA Werkgroep CORPO zijn goedgekeurd. Deze protocollen beschrijven de werkzaamheden die voor het accountantsproduct dienen te worden uitgevoerd. Echter valt deze opdracht onder Standaard 4400N waardoor aanvullende vereisten op de opdracht van toepassing zijn. De protocollen en vereisten vanuit Standaard 4400N zijn daarom verwerkt in een nieuwe ‘Instructie derdenverklaring en accountantsproducten TVL’ met bijbehorende modellen zoals een:
  • dossierindex;
  • checklist opdrachtaanvaarding;
  • checklist onafhankelijkheid;
  • model opdrachtbevestiging;
  • werkprogramma;
  • model rapport van feitelijke bevindingen;
  • checklist voor afronding van de opdracht;
  • checklist voor afsluiting van het dossier.
 • Een nieuwe ‘Instructie aandachtspunten coronacrisis bij NVKS-opdrachten. In deze instructie worden aanvullende overwegingen gegeven voor de planningsfase van een NVKS opdracht in verband met de coronapandemie. De instructie is gebaseerd op NBA-handreiking 1147 ‘Gevolgen coronapandemie voor accountants’.

Nog vragen over deze update?
Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van deze update in het bijzonder, contact op te nemen met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl). Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341 700 256) of support@scienta.nl.

Graag attendeer ik u tot slot op de mogelijkheid om hier rechtstreeks uw vragen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT te stellen.

Met vriendelijke groeten,

Marcel Kurvers
Projectmanager Novak Kwaliteitssysteem

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.