Update Novak Kwaliteitssysteem module ‘Aanvullende maatregelen coronacrisis’

Vanaf heden is een update beschikbaar voor de Novak Kwaliteitssysteem module ‘Aanvullende maatregelen coronacrisis’. Als gebruiker van het Novak Kwaliteitssysteem kunt u de update direct ophalen, verwerken en toepassen. Klik hier voor de handleiding die u kunt gebruiken voor het ophalen en verwerken van deze update.

Verantwoording TVL 2021 Q2 en Q3
Recent heeft de NBA-werkgroep COPRO met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) overeenstemming bereikt over de tekst van de accountantsprotocollen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) vaststelling 2021 Q2 en Q3. Het betreft de protocollen voor de accountantsopdrachten aanvraag tot vaststelling voor mkb-ondernemingen en grote ondernemingen die vallen onder de Standaarden 4400N en 4416N. Tegelijk zijn de al gepubliceerde protocollen nagelopen en zijn enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd, zodat de protocollen met betrekking tot de diverse periodes weer synchroon lopen.

Inhoud update
De reeds bestaande instructie en bijbehorende modellen in de module ‘Aanvullende maatregelen coronacrisis’ (sectie ‘Vaststelling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)’) van het Novak Kwaliteitssysteem, zijn met deze update zodanig aangepast dat deze niet alleen voor de verantwoording TVL 2021 Q1 kunnen worden gebruikt maar nu ook kunnen worden toegepast bij de verantwoording met betrekking tot 2021 Q2 en Q3. Ook zijn de hierboven genoemde tekstuele wijzigingen in de protocollen verwerkt in de modellen zoals reeds opgenomen in het Novak Kwaliteitssysteem. Op deze wijze sluiten zowel de instructie als de bijbehorende modellen weer aan op de meest recente versie van de protocollen (versiedatum 15 september 2021).

Nog vragen over deze update?
Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van deze update in het bijzonder, contact op te nemen met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl). Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341 700 256) of support@scienta.nl.

Graag attendeer ik u tot slot op de mogelijkheid om hier rechtstreeks uw vragen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT te stellen.

Met vriendelijke groeten,

Marcel Kurvers
Projectmanager Novak Kwaliteitssysteem

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.