Vermelding in jaarrekening van transacties met verbonden partijen 

Regelmatig krijgen wij via onze servicedesk Novak-DIRECT vragen over vermeldingen in de jaarrekening van transacties met verbonden partijen.

Door transacties met verbonden partijen kan de jaarrekening aanzienlijk worden beïnvloed. Voorbeelden zijn transacties tussen zustermaatschappijen in een groep en transacties tussen een moedermaatschappij en haar deelneming. Inzake deze transacties moet worden vermeld welke transacties onder niet-normale marktvoorwaarden zijn aangegaan:

  • De aard van de verbinding met de betrokken partij.
  • De omvang van de transactie.
  • Informatie omtrent de transacties die nodig is voor het verschaffen van inzicht van de financiële positie van de rechtspersoon.

Kleine en middelgrote rechtspersonen zijn vrijgesteld van bovenstaande vermelding, tenzij er sprake is van een middelgrote naamloze vennootschap.

De regels inzake transacties met verbonden partijen zijn opgenomen in RJ 330 (Raad voor de Jaarverslaggeving) en de hiermee in overeenstemming gebrachte wettekst artikel 2:381 lid 3 BW.

 

Heeft u ook een vraag over transacties met verbonden partijen, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)?
Neem dan contact op met Novak-DIRECT, wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.