Volgorde verliesverrekening vennootschaps- belasting

Recentelijk hebben wij een vraag bij Novak Direct gehad over de volgorde waarin verliezen voor de vennootschapsbelasting worden verrekend. Naar aanleiding hiervan vatten wij dit nog eens voor u samen. Wij gaan alleen in op de algemene volgorde waarin de verliezen voor de vennootschapsbelasting dienen te worden verrekend, en behandelen niet overige aspecten die op dit onderwerp betrekking hebben.

Volgorde verliesverrekening
Voor 1 januari 2019 was er sprake van een volgorde qua verliesverrekening, waarbij het verlies eerst met het voorafgaande jaar en vervolgens met de negen volgende jaren zou worden verrekend.

Na 1 januari 2019 was er sprake van een volgorde qua verliesverrekening, waarbij het verlies eerst met het voorafgaande jaar en vervolgens met de zes volgende jaren zou worden verrekend.

Vanaf 1 januari 2019 is in overgangsrecht bepaald, dat verliezen uit 2019 worden verrekend voor verliezen van 2017 en 2018, terwijl een verlies uit 2020 wordt verrekend voor een verlies uit 2018.

Per 1 januari 2022 zullen verliezen net zoals voorheen eerst met het voorafgaande jaar worden verrekend. Het dan nog resterende verlies wordt echter onbeperkt verrekenbaar met volgende jaren. De verliezen zijn echter wel maximaal voor 50% verrekenbaar voor zover zij een drempel van 1 miljoen euro overstijgen.
Op grond van het overgangsrecht bij de invoering van voorgaande maatregel zullen verliezen vanaf 2013 dit nieuwe regime volgen.

Heeft u een vraag voor een van onze Novak DIRECT-adviseurs? U kunt ze bereiken via het webformulier of door ons te bellen op 085-0220150.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.