Werkprogramma’s voor opdrachten inzake NOW-1 verantwoording

Vanaf nu zijn er werkprogramma’s en aanvullende instructies voor de volgende opdrachten in het kader van de NOW-1 verantwoording bij Novak beschikbaar.

Verantwoording NOW-1 vaststellingsaanvraag cliënt (overige opdracht). Deze opdracht is van toepassing indien de cliënt valt in de categorie aanvragers die een voorschot hebben ontvangen van  minder dan
€ 20.000 dan wel het vast te stellen subsidiebedrag minder dan € 25.000 bedraagt. Doorgaans zullen cliënten zelf dergelijke aanvragen bij het UWV indienen. Mocht de cliënt het kantoor verzoeken om hierbij te ondersteunen, kunnen de instructie en het bijbehorende model worden gebruikt.

Verantwoording NOW-1 derdenverklaring (aan assurance verwante opdracht vallende onder Standaard 4400N). Deze opdracht is van toepassing indien de cliënt valt in de categorie aanvragers die een voorschot hebben ontvangen tussen € 20.000 en € 100.000 dan wel het vast te stellen subsidiebedrag tussen de  € 25.000 en € 125.000 ligt.

Samenstellen van de NOW-1 aanvraag tot vaststelling (aan assurance verwante opdracht vallende onder Standaard 4415N). Deze opdracht is van toepassing indien de cliënt valt in de categorie aanvragers die een voorschot hebben ontvangen van meer dan € 100.000 dan wel het vast te stellen subsidiebedrag tussen de € 125.000 en
€ 375.000 ligt.

Bij werkprogramma’s en aanvullende instructies moet u denken aan checklists, diverse werkprogramma’s op basis van de verschillende opdrachten in het kader van de NOW-1 verantwoording, instructies met aandachtspunten en een model dossierindex voor het NOW-dossier.

Beschikbaarheid werkprogramma’s
De werkprogramma’s en aanvullende instructies zijn opgenomen in de module ‘Aanvullende maatregelen coronacrisis’ van het Novak Kwaliteitssysteem. Maakt u hier nog geen gebruik van, bestel het Novak Kwaliteitssysteem vandaag nog tegen een messcherp tarief met de najaarsactie. U beschikt dan direct over de werkprogramma’s en aanvullende instructies voor de NOW-1 verantwoording. Zo bent u er tevens van verzekerd dat u straks ook over werkprogramma’s en aanvullende instructies voor toekomstige NOW-verantwoordingen beschikt.

Nog vragen?
Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen contact op te nemen met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl).
Tevens kunt u hier rechtstreeks uw vragen stellen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.