Wijziging afschrijving gebouwen vennootschapsbelasting

Via onze servicedesk Novak DIRECT ontvingen wij een vraag over de afschrijving op gebouwen in de vennootschapsbelasting per 1 januari 2019.

Vraag: Is er sprake van overgangsrecht bij de beperking van de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik in de BV per 1 januari 2019?

Antwoord
Voor de Vennootschapsbelasting geldt dat er vanaf 1 januari 2019 een beperking is op de afschrijving van gebouwen in eigen gebruik. Vanaf 1 januari 2019 mogen deze gebouwen fiscaal nog maar worden afgeschreven tot 100% van de WOZ waarde. Indien nog niet gedurende 3 volledige boekjaren is afgeschreven op een gebouw in eigen gebruik dat is aangeschaft voor 1 januari 2019, dan is het nog mogelijk om gedurende een periode van drie volledige boekjaren af te schrijven op het gebouw. Indien bijvoorbeeld een gebouw in eigen gebruik is aangeschaft op 1 maart 2018, dan kan nog tot en met 31-12-2021 tot en met 50% van de WOZ waarde worden afgeschreven op het gebouw. Hierbij gaan wij er wel van uit dat het boekjaar van de vennootschap gelijk is aan het kalenderjaar.

Wij geven volledigheidshalve aan dat voorgaande wijziging dus alleen voor de vennootschapsbelasting geldt. Voor de inkomstenbelasting mag een gebouw in eigen gebruik nog steeds worden afgeschreven tot 50% van de WOZ waarde. Overigens is het strikt genomen natuurlijk wel zo dat u eerst moet afschrijven conform de reguliere regels voor afschrijven, en dat vervolgens getoetst moet worden of de boekwaarde beneden 50% of 100% van de WOZ waarde uit komt. Indien dit het geval is, dan wordt fiscaal de afschrijving eventueel beperkt tot 50% of 100% van de WOZ waarde.

Bij Novak DIRECT hebben wij een drietal ervaren fiscalisten die al geruime tijd met elkaar samenwerken. Remco Ruinemans (RB) is bij Novak in dienst. Daarnaast zijn bij Novak Direct een tweetal fiscaal juristen betrokken die alleen werkzaam zijn voor accountants- en administratiekantoren. Dit zijn Margré van Dongen en Richard van Rijssen van M&R Belastingadviseurs.

Naast het stellen van vragen via Novak Direct kunt u onze adviseurs ook inschakelen voor het verzorgen van fiscaal advies voor uw cliënten. Wilt u meer weten of contact opnemen met ons? Klik dan hier.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.