Actuele berichten

Algemene ledenvergadering vereniging Novak: de Accountant-Adviseur centraal

Op donderdag 31 mei 2018 vond in WTC The Hague de algemene ledenvergadering van de vereniging Novak plaats, gevolgd door de Nationale Ondernemersdag. U leest hier het verslag. Nadat Novak-voorzitter Marco Moling de ledenvergadering opende, ging penningmeester Gerdien Smit-Vlot in op de jaarrekening van 2017, waar de leden mee akkoord […]

Lees meer

Update module Controleopdrachten voor Novak Kwaliteitssysteem beschikbaar

Vanaf heden is een update voor de module Controleopdrachten van het Novak Kwaliteitssysteem beschikbaar. De update bevat de volgende (beperkte) aanscherpingen: Module Controleopdrachten Inleiding: aanscherping in verband met gewijzigde standaarden; Instructie onafhankelijkheid controleopdrachten: aanscherping in verband met verwijzing naar model in modellenbibliotheek; Instructie inzicht in de entiteit en inschatten risico op […]

Lees meer

Column: Kluitjes in het riet – de Vernieuwingsagenda Accountantsberoep

Column: Kluitjes in het riet – de Vernieuwingsagenda Accountantsberoep

Het rommelt binnen het samenwerkingsverbond van VNO-NCW en MKB Nederland. Voor de belangen van de grote multinationals moet het midden- en kleinbedrijf zelfs de rekening betalen. Twee voormannen van MKB Nederland zijn al met slaande deuren vertrokken. Nu wordt koortsachtig gezocht naar maatregelen om de bosbrand te blussen. De druppel […]

Lees meer

Hulp nodig bij het implementeren van de 53 maatregelen?

Zoals u weet, heeft het accountantsberoep in september 2014 een breed verbeterplan gepresenteerd: ‘In het publiek belang’. De 53 maatregelen uit dit verbeterplan zijn inmiddels geïmplementeerd binnen accountantsorganisaties met een oob-vergunning. Aangepaste maatregelen voor niet-oob segment Nu is de fase aangebroken waarin de maatregelen geïmplementeerd worden bij de niet-oob-vergunninghouders. Samen […]

Lees meer

AVG en de rol van de accountant: Verwerker, verantwoordelijke of beide? Blijft er onduidelijkheid?

Eén aspect uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd voor de accountancy aan de orde gesteld in een artikel op de website AccountancyVanmorgen. Ellen Timmer, verbonden als advocaat aan Pellicaan Advocaten & Adviseurs, ging in op de vraag: wie is de verwerkingsverantwoordelijke en wie is de verwerker? Marcel Kurvers (Novak) […]

Lees meer

Wat is de deponeringstermijn van een jaarrekening?

Regelmatig krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT vragen over deponeringstermijnen van jaarrekeningen van besloten vennootschappen (bv’s) bij de Kamer van Koophandel. De afgelopen jaren zijn de opmaaktermijnen en termijnen van deponering verkort. De op dit moment geldende termijnen worden hierna genoemd. Doe er uw voordeel mee! De jaarrekening dient […]

Lees meer

Wat betekent de AVG concreet?

Wat betekent de AVG nu concreet voor het mkb-accountantskantoor? In het artikel ‘AVG, wat nu?’, geschreven door De IT-jurist, staat deze vraag centraal. AVG-artikel Het is bijna 25 mei 2018, de dag waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing wordt. Voor menig accountantskantoor is er nog werk aan de […]

Lees meer