Bedrijfsfinanciering in tijden van/na corona: wat zijn de opties?

Door: Max Henny, Capsearch

De overheid heeft sinds de coronacrisis de economie geholpen en de continuïteit van het mkb gewaarborgd. Terugbetaling van staatssteun of het financieren van uitgestelde investeringen zijn de volgende uitdagingen voor ondernemers. Welke mogelijkheden voor financiering zijn er na corona?

De teller van de belastingschuld staat op het moment van schrijven op €19,2 miljard verdeeld over 270.000 ondernemers. Aflossing van deze schuld start met ingang van oktober 2022 met een maximale looptijd van 5 jaar. Schuldverplichtingen drukken de kasstroom van ondernemingen. De vraag is of de verdiencapaciteit opgewassen is tegen deze opgebouwde schuld. Ook zorgt belastingschuld ervoor dat de leencapaciteit van het mkb vermindert. Ondernemers op zoek naar een financiering zullen vaker nul op het rekest krijgen bij hun huisbank. Conclusie: ondernemers staan voor een uitdaging de aankomende jaren.

Terugbetaalcapaciteit
Voordat we dieper in gaan op de mogelijkheden voor een financiering is het belangrijk te bepalen of een onderneming voldoende verdient om huidige en toekomstige aflossingen en rente te betalen. Om financierbaarheid van een bedrijf te beoordelen, kijkt een groot deel van de geldverstrekkers naar de terugbetaalcapaciteit van een onderneming. Dit doen ze door de historische jaarcijfers en betaalhistorie te analyseren en te kijken naar de vrije kasstroom in een bedrijf. Het is het uitgangspunt om de toekomstige vrije kasstroom te kunnen inschatten. Afhankelijk van de (toekomstige) vrije kasstroom bepalen geldverstrekkers of, en zo ja, hoeveel ondernemers kunnen lenen. Het is goed om hier een beeld van te hebben voordat u gaat kijken naar de mogelijkheden voor financiering.

Financiering in combinatie met overheidssteun
Voor corona waren er al de regelingen Borgstelling MKB-kredieten (BMKB), Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en Innovatiekrediet. Deze regelingen zijn nog van kracht en stimuleren geldverstrekkers om ook geld uit te lenen als er te weinig onderpand aanwezig is. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat dan voor een deel garant. Naast de bancaire instellingen zoals de grootbanken zijn ook RiverBank en Triodos geaccrediteerd. Niet bancaire geaccrediteerde geldverstrekkers zoals Qredits, FundIQ en enkele kredietunies kunnen BMKB toepassen. Via de websitevan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vind u meer informatie over deze regelingen.

Financiering van werkkapitaal
Werkkapitaal werd traditioneel via een bank gefinancierd met een rekening courant faciliteit. Banken zijn hier steeds minder vaak voor in de markt. Factoring is een goed alternatief om geld vrij te maken uit de aanwezige debiteurenposities. De meeste factormaatschappijen kijken naar het onderpand, de debiteur, en minder naar historische cijfers. Ze zijn inzetbaar in situaties waar een kortlopende behoefte aan liquiditeit is. Of als er een lange termijn werkkapitaal oplossing nodig is.

Financiering met als basis een PIN omzet is ook mogelijk. PIN Voorschot financiert bedrijven in branches waar pinnen het betaalmiddel is zoals horeca en evenementen. Bij elke pintransactie lost de ondernemer een deel af van een financiering. Zeker in deze huidige tijd waar deze branches het hardst zijn geraakt, kan dit een goede financieringsoplossing zijn.

Crowdfunding voor bedrijfsfinanciering
Ook crowdfunding is geschikt voor het financieren van werkkapitaal. Geldvoorelkaar en Collin Crowdfund zijn de grootste platformen in Nederland. Een bijkomend voordeel van financiering via crowdfunding, is dat het ook publiciteit oplevert. Bovendien is de crowd die het financiert ook direct ambassadeur van het bedrijf.

Financiering van inkoop van voorraden is regelmatig een uitdaging
Geldverstrekkers lopen meer risico op een financiering omdat de verkoopresultaten onzeker zijn. Voorfinanciering van voorraad is meestal kortstondig. De verkoop begint een aantal weken of maanden later en de financiering wordt dan alweer ingelost. Er is een aantal geldverstrekkers dat kortlopende financieringen verstrekt en per maand rente berekent zoals Swishfund, OPR bedrijfskrediet en Capitalbox. Dergelijke partijen willen vaak wel dat een bedrijf minimaal een jaar bestaat. Dus het is niet geschikt voor starters.

Financiering van assets
Een financieringsvorm om activa zoals bedrijfsmiddelen te financieren is lease. In ons blog Lease, bijna elk bedrijfsmiddel is mogelijk zijn de mogelijkheden beschreven. Leasemaatschappijen kijken bij een aanvraag met name naar de asset die gefinancierd wordt en minder naar de financiële cijfers. Met lease kunt u ook geld, dat vastzit in assets die al in bezit zijn, halen met een sale & leaseback-constructie. U maakt zo liquide middelen vrij om vervolgens weer te kunnen investeren in de onderneming.

Financiering van groei
Het financieren van groei is nog steeds mogelijk in deze tijd. Bij groeifinanciering wordt er goed gekeken naar de huidige en toekomstige kasstromen. Op basis van geprognosticeerde groei lost een onderneming af. Solide prognoses en een toelichting hierop zijn van groot belang. Eerdergenoemde financiers zoals crowfunding platformen financieren groei. Geldverstrekkers Voordegroei, October en Caple komen hier ook voor in aanmerking. Caple financiert leningen blanco. Dat betekent dat u geen onderpand als zekerheid hoeft af te geven. Deze financieringsvorm is goed te combineren met andere geldverstrekkers, bijvoorbeeld een financiering door een bank.

Heeft u vragen over dit artikel of onderwerp? 
Meer informatie over Capsearch of over het slim aanvragen van een financiering? Klik dan hier. De specialisten van Capsearch nemen vrijblijvend contact met u op. Of bel tijdens kantooruren naar Novak Direct op 085-0220150.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.