Besluit inzake betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld verlengd

Graag wijzen wij u op een nieuw besluit inzake betaalpauze voor rente en en aflossing eigenwoningschuld. De goedkeuringen waardoor een eigenwoningschuld die onder de fiscale aflossingseis valt, blijft behoren tot de eigenwoningschuld als met de geldverstrekker een betaalpauze voor rente en aflossing wordt overeengekomen vanwege (dreigende) betalingsproblemen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en de daardoor ontstane aflossingsachterstand op een andere wijze dan waarin wettelijk is voorzien, wordt ingehaald.

De belangrijkste voorwaarden waaraan moet worden voldaan, om een dergelijke betaalpauze onder dit besluit te laten vallen zijn:
a. De belastingplichtige heeft in de periode van 12 maart 2020 tot en met 30 juni 2021 bij zijn geldverstrekker gemeld dat hij (dreigende) betalingsproblemen heeft door de uitbraak van het coronavirus;
b. De belastingplichtige en de geldverstrekker zijn als gevolg hiervan een betaalpauze overeengekomen, die uiterlijk op 1 juli 2021 ingaat, en die schriftelijk door de geldverstrekker wordt bevestigd; en
c. Deze betaalpauze heeft een looptijd van maximaal twaalf maanden.
Voor enkele specifieke situaties zijn nog nadere voorwaarden in het besluit opgenomen.

Daarnaast wordt in dit besluit toegelicht op welk moment de tijdens de betaalpauze verschuldigde rente aftrekbaar is. Dit besluit geldt onder voorwaarden ook voor al vóór 8 mei 2020 overeengekomen betaalpauzes in verband met de uitbraak van het coronavirus.

Ten opzichte van het vorige besluit is de periode verlengd waarbinnen de belastingplichtige en de geldverstrekker een betaalpauze overeen kunnen komen. Verder zijn enkele redactionele wijzigingen aangebracht. Met deze aanpassingen is geen inhoudelijke wijziging beoogd.
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar Staatscourant 2021, 16238 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl).

Heeft u een vraag voor een van onze Novak DIRECT-adviseurs? U kunt ze bereiken via het webformulier of door ons te bellen op 085-0220150.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.