Bijzonder uitstel van betaling i.v.m. corona en tijdelijke tegemoetkoming

In het kort willen wij u wijzen op de volgende aandachtspunten in verband met het bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis en een nieuwe tijdelijke tegemoetkoming.

In beginsel liep dit ‘reguliere’ bijzondere uitstel van betaling tot en met 30 september 2021. Vervolgens wordt er voor de belastingschulden die onder dit uitstel van betaling vielen vanaf 1 oktober 2022 een betalingsregeling aangeboden om de schuld in 60 maanden te gaan voldoen. In beginsel moeten nieuwe belastingschulden weer tijdig worden voldaan na 1 oktober 2021.

Tijdelijke tegemoetkoming
Wel is er een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming waardoor nieuwe belastingschulden die eerder onder het bijzonder uitstel vielen onder vrij stringente voorwaarden ook alsnog in het bijzonder uitstel worden opgenomen tot en met 31 januari 2022. Wij verwijzen naar: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/tijdelijke-aanvullende-tegemoetkoming voor meer informatie.

Tijdig belastingen voldoen na 1 oktober 2021
Met betrekking tot het ‘reguliere’ bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis, is het dus in beginsel van belang dat cliënten weer tijdig belastingen voldoen op en na 1 oktober 2021.

Enkele belangrijke aandachtspunten hierbij zijn dat:

  1. aanslagen die zijn opgelegd voor 1 oktober 2021, waarvan de betalingstermijn na deze datum verloopt niet onder het ‘reguliere’  bijzondere uitstel van betaling vallen.
  2. een eventuele voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting 2021 die eerst onder het ‘reguliere’ bijzonder uitstel van betaling viel qua maandelijkse termijnen die vervallen na 1 oktober 2021 wel moet worden voldaan.  Een en ander lijkt ook logisch te zijn gezien de aangekondigde regeling, al zie ik niet dat dit punt ergens expliciet wordt benoemd. Let hierbij ook op dat voorlopige aanslagen die gedurende 2021 zijn opgelegd niet uit 12 maandelijkse termijn bestaan, maar dat het om een minder groot aantal termijnen zal gaan.

Een en ander is logisch indien u het zo leest, maar een ‘foutje’ is mogelijk in praktijk toch snel gemaakt.

Gevolgen niet tijdig voldoen belastingen na 1 oktober 2021
Op de website van de Belastingdienst is overigens opgenomen, dat het ‘reguliere’ bijzondere uitstel van betaling in verband met de Corona crisis niet vervalt bij het niet tijdig voldoen van belastingen na 1 oktober 2021 (zie ook hiervoor). Wel kunnen er weer op de reguliere wijze boetes worden opgelegd en/ of invorderingsmaatregelen worden genomen met betrekking tot ‘nieuwe’ belastingschulden.

Bronvermelding/ meer informatie:
1. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/tijdelijke-aanvullende-
tegemoetkoming

  1. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/het-bijzonder-uitstel-van-betaling-loopt-tot-1-oktober-2021

Remco is te bereiken via het telefoonnummer van Novak DIRECT (085-0220150).

Heeft u een vraag voor een van onze Novak DIRECT-adviseurs? U kunt ze bereiken via het webformulier of door ons te bellen op 085-0220150.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.