Blog: employability & pensioen

De coronacrisis zal ons denken over werk en vrije tijd/pensioen doen veranderen verwacht ik. Carpe diem zal belangrijker worden dan ‘nog meer sparen voor pensioen’. Dat betekent dan wel dat langer doorwerken de oplossing moet zijn om het ‘pensioentekort’ aan te vullen. Dat lukt alleen als je doet wat je leuk vindt. En daarbij geldt, dat ook na 30 jaar ‘iets leuks’ minder leuk wordt. En dat betekent dan (gedeeltelijke) omscholing.

Werknemers stappen maar moeilijk naar hun werkgever of HR-verantwoordelijke om in gesprek te gaan met wat ze willen is mijn ervaring. De reden is dat ze ‘bang’ zijn het deksel op de neus te krijgen met alle gevolgen van dien. Dat is jammer. Immers, het is beter een werknemer van 60 jaar nog 10 jaar in dienst te hebben als hij werk doet dat hij kan, wil en leuk vindt, dan nog 5 jaar te moeten ‘zeulen’ tot pensioendatum.

De coronacrisis moet dit doorbreken. Vanaf 50-55 jaar móet een werkgever in gesprek met de werknemer. Wat wil hij nog de komende 10 jaar. Wat kan hij nog en wat levert voldoende rendement op. Parttimen vanaf 60/62, demotie – en wat betekent dat voor salaris en pensioen – en welke bijscholing is dan nodig? Daarvoor is dan ook een goed financieel inzicht nodig. Welke keuzes kan hij maken qua deeltijdpensioen, hoog/laag, uitruil OP/NP etc.? En uiteraard hoort ook (meer) thuiswerken daarbij. Dát werkgevers nog ‘tegen’ thuiswerken zijn verbaasd mij al jaren. Zeker nu met de coronacrisis. Net zo goed overigens over werknemers die weer ‘neuzelen’ over hun rechten ingeval van thuiswerken. Een recht op thuiswerken, vergelijkbaar met het (bijna) recht op parttime werken juich ik overigens van harte toe.

(Ook) ZZP-ers moeten zichzelf de(zelfde) maat nemen. Een mooie taak voor de accountant om eens – buiten de jaarrekening om – te bespreken. Hij heeft inzage in omzet/winst-gegevens, personeelsbestand en kan dus veel meer bedrijfsadviseur zijn dan de ‘man van de (jaar)cijfers’. Dát is ook juist de taak van een MKB-accountant.

Laat de coronacrisis dus ook maar een gamechanger zijn.

En voor de ondernemers onder ons? Ooit las ik van de oprichter van Swatch: ‘Heb je ooit gehoord van een kunstenaar die met pensioen gaat?’, als antwoord op de vraag wanneer hij als ondernemer met pensioen gaat. Een mooie quote. Fijne zomer!

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met pensioenspecialist Theo Gommer  theogommer@gommerpensions.n via Novak DIRECT 085-0220150. 

Ook kunt u een kijkje nemen op de website van &GommerPensions:

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.