Column Theo Gommer: De pensioenuitzondering bevestigt de regel!

Het valt mij op dat er bij nieuwe klanten en ook bij een pensioen due diligence bij fusie & overnames, uitzonderingen zijn op het ‘standaard’ pensioenreglement. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat er werknemers niet mee doen – op zich prima -, maar dat er geen en/of geen actuele afstandsverklaringen (beter nog: afstandsovereenkomsten) zijn. Of dat er afwijkende afspraken zijn met betrekking op bijvoorbeeld de eigen bijdrage, de aanvullende regelingen en/of dat er bijdragen bovenop het salaris zijn in privé ter compensatie van oude afspraken. Nog ‘erger’ is het als er ‘vage toezeggingen’ zijn gedaan. Bijvoorbeeld bij de overgang in het verleden van eindloon/middelloon naar beschikbare premieregelingen: ‘Op de pensioendatum kijken we of er een aanvulling nodig is. Daar komen we wel uit’.

Prima, maar ‘op pensioendatum’ of ook bij tussentijds ontslag? En bij goed functioneren, of ook bij slecht functioneren. En hoeveel is die aanvulling dan? En heeft die aanvulling betrekking op de beleggingswaarde of ook op de gedaalde marktrente. Het aankooptarief is immers hoger in vergelijking met jaren geleden. En is die aanvulling dan gemaximeerd of niet? En geldt die ook als de werknemers zelf ‘afwijkend’ heeft belegd?

Kortom, mijn advies is met het oog op de komende wet Toekomst Pensioenen, om juist nu alles goed te inventariseren. Als accountant kan dan ook in de jaarrekening niet meer volstaan worden met: ‘er is een pensioenregeling en die kent geen financieel risico’.

Diepgaandere controle op en in ieder geval het advies om dat te doen, de pensioenregeling moet onderdeel zijn bij het jaargesprek. En leg dat dan ook vast!

Graag help ik bij die controle. En ook bij het controleren van de juiste vastlegging van keuzes (inzake het partnerpensioen en beleggingen) en of de rekening-courant met de uitvoerder wel klopt.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of kan ik u helpen met bovenstaande? Neem dan contact op met &Gommer Pensions 013 207 0052 of kijk op : www.gommerpensions.nl/

Theo Gommer, telefoon: 013-2070052/06-51449524
E-mail: theogommer@gommerpensions.nl
Website: www.gommerpensions.nl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.