Column Theo Gommer: Financiële begeleiding op de personele werkvloer steeds noodzakelijker

Met de gierende inflatie en de energiecrisis, blijkt dat veel mensen (werknemers) geen en in ieder geval te weinig buffers hebben. Ook zijn zij niet in staat om de juiste financiële keuzes te maken. Uit onderzoek blijkt dat dit veel stress oplevert, met alle gevolgen (van uitval) van dien.

De vraag is hoe hier mee om te gaan als ondernemer/werkgever? Immers, niet alleen de ondernemer heeft zelf vele financiële issues, hij moet ook nog een keer die van zijn werknemers managen. Accountants kunnen – moeten? – daar mijns inziens een veel grotere  rol in gaan spelen. Zij zijn immers de financieel deskundigen. Niet re-actief, zoals alleen de technische jaarrekening opstellen, maar pro-actief de ondernemer helpen bij diens financiële zaken. En dus ook die van het personeel.  Dat hoeft uiteraard niet door zelf de werknemers te adviseren – mag wel -, maar wel de ondernemer (en HR) te helpen hoe zij om moeten gaan met financiële zaken die (kunnen) spelen. Voorlichting(s)(avonden) verzorgen, NIBUD-opstellingen/adviezen toelichten en uiteraard ook werknemers in echte financiële nood – na een echtscheiding bijvoorbeeld – helpen en adviseren.

Een ondernemer of werknemer in financiële nood heeft stress, functioneert niet en kan dus uitvallen. In de huidige (arbeids)markt is dat niet verantwoord. Dit kan overigens goed in combinatie met gezond leven: van een sportcoach tot een voedingscoach. Voor alle accountants die nu denken: hebben die werknemers – van tegenwoordig – zoveel hulp nodig? Ja, dat blijkt!

Employability & pensioen betekent: zorgen dat de werknemers het volhouden tot en na pensioendatum. Parttime werken is dan een prima optie in de jaren voor pensionering, maar dat moet wel financieel haalbaar zijn. En langer werken is misschien wel noodzakelijk voor het op orde krijgen van de financiële huishouding.

In de huidige krappe arbeidsmarkt zijn beide goed voor de ondernemer.

Tevens is dit een mooie interne toets voor accountantskantoren hoe hun eigen mensen het doen. Zowel voor henzelf als in hun rol als adviseur.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of kan ik u helpen met bovenstaande? Neem dan contact op met &Gommer Pensions 013 207 0052 of kijk op : www.gommerpensions.nl/

Theo Gommer, telefoon: 013-2070052/06-51449524
E-mail: theogommer@gommerpensions.nl
Website: www.gommerpensions.nl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.