Column Theo Gommer: Help! Ik heb een ODV en ga scheiden.

Uit de praktijk blijkt dat er veel onduidelijkheid heerst over hoe men om moet gaan met de Oudedagsverplichting bij een echtscheiding.

Allereerst is van belang welke afspraken zijn er gemaakt bij de omzetting van het pensioen in de ODV. Of wel, wat is afgesproken qua compensatie? Vervolgens is van belang te weten dat de ex-partner een wettelijk recht heeft/had op een deel van het pensioen (standaard de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen en het volledige bijzondere partnerpensioen), maar dat de ODV ‘geen pensioen is’. De Wet VPS is dus niet van toepassing en de ex-partner heeft alleen een recht op een deel van de waarde van de ODV en niet de ODV zelf.

Dit laat onverlet, dat de ODV kán worden toegescheiden aan de ex-partner, inclusief overdracht aan diens (bestaande of op te richten) BV. Hierbij is van belang dat de ODV na overlijden niet vrijvalt (in de winst), maar vererft (aan de gezamenlijk kinderen). Een behaald rendement hoger dan de marktrente, is vervolgens belaste winst en kan als dividend uitgekeerd. De ex-partner heeft naar analogie van de wet VPS recht op afstorting van de ODV (naar de eigen BV of als bancaire lijfrente), zeker als men met elkaar heeft afgesproken dat de ex-partner recht op conversie heeft.

Een eventuele compensatie is overigens een ‘privé’-issue, hoezeer die ook gevonden kan worden in de BV-sfeer. Een (netto) compensatie kan daarom ook, er is dan geen schenkingsrecht verschuldigd. Immers, de ex-partner krijgt ‘feitelijk’ wat hij/zij had (het recht op een deel van het pensioen).

Dit kan cash, maar ook in de vorm van (over)toebedeling huis (op basis van overwaarde) of anderszins. De conclusie is dat juist de ODV alle mogelijkheden biedt om bij een echtscheiding én het (voormalig) pensioen te verevenen én te compenseren voor de omzetting in de ODV. Lekker fiscaal spelen dus, met uiteraard ‘sturingsmogelijkheden’, afhankelijk van wensen van partijen en wie je bijstaat.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of kan ik u helpen met bovenstaande? Neem dan contact op met &Gommer Pensions 013 207 0052 of kijk op : www.gommerpensions.nl/

Theo Gommer, telefoon: 013-2070052/06-51449524
E-mail: theogommer@gommerpensions.nl
Website: www.gommerpensions.nl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.