Column Theo Gommer (Novak DIRECT pensioen): Financiële stress

Uit onderzoek blijkt dat 20% van alle werkenden financiële stress heeft. En dat de helft van alle huishoudens onvoldoende spaargeld heeft volgens de norm daarvoor. En dat heeft uiteraard weer invloed op het functioneren op de werkvloer.

Kennis
Ondanks de ‘florerende’ arbeidsmarkt is dit eigenlijk vreemd. De oorzaak is tweeledig. Allereerst worden werknemers onvoldoende geholpen met hun financiële problemen en komen daar dus niet uit. Uiteraard speelt het aantal echtscheidingen daarbij een grote rol.

Ten tweede kunnen werknemers – maar misschien ook veel zzp’ers – niet goed met geld omgaan. Dat blijkt immers uit deze cijfers.

Ook internationaal staat Nederland er qua financiële geletterdheid niet goed voor blijkt uit onderzoek. Ook al schatten velen hun eigen kennis juist wél hoog in?!

Arbeidsmarkt
In de huidige krappe arbeidsmarkt zou het dus verstandig zijn van werkgevers om hier meer aandacht voor te hebben. Om zodoende een extra arbeidsvoorwaarde te geven én te zorgen dat er minder uitval is en/of minder productiviteit. Uiteraard moet dan ook alles inzake pensioen en waardeoverdracht meegenomen worden. Dat moet uiteraard toch al op grond van de Wet Toekomst Pensioenen.

ZZP’ers
Daarnaast moeten werkgevers, zeker in het MKB, ook verantwoordelijkheid voelen voor zzp’ers die ingehuurd worden. En, áls deze financiële stress hebben, dan presteren ze minder en dat raakt de opdrachtgever dan weer.

Rol accountants
Accountants, en zeker die in het MKB, hebben alle kennis en kunde om werknemers en zzp’ers bij te staan. Naar het reguliere jaarrekeningen en werkgever-advieswerk, zou het dus mooi zijn als zij daar meer tijd aan gaan besteden. Dat kan prima middels kennissessie op de werkvloer. Uiteraard in werktijd. Komt er niemand, dan is er geen behoefte, zit de vloer vol, dan is het raak!

Vervolg
Een goed vervolg daarop kunnen dan persoonlijke sessies zijn, waarbij werkgever-pensioencommunicatie én financiële planning geïncorporeerd worden. En dat in combinatie met employability & pensioen. Zodat oudere werknemers eerder kunnen parttimen en het zodoende langer volhouden. En dat is weer goed voor de arbeidsmarkt in totaal. Aan de slag dus!

Wilt u meer weten over dit onderwerp of kan ik u helpen met bovenstaande? Neem dan contact op met &Gommer Pensions 013 207 0052 of kijk op : www.gommerpensions.nl 

Theo Gommer, telefoon: 013-2070052/06-51449524
E-mail: theogommer@gommerpensions.nl
Website: www.gommerpensions.nl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.