Column: Theo Gommer over het Pensioenbeleid

De Wet Toekomst Pensioenen, die per 2023 ingevoerd gaat worden, verandert het pensioenlandschap behoorlijk. We gaan immers naar beschikbare premie regelingen voor iedereen op basis van een flatrate-premie, voor alle leeftijden gelijk en (dus) naar pensioencontracten die afhankelijk zijn beleggingen. Zowel op de ingangsdatum als daarna.

Onderdeel is de boetevrije RVU (Recht op vervroegde uittreding), dat in ieder geval nog tot 2027 ingezet kan worden om 3 jaar eerder uit te kunnen treden.. Daarnaast kunnen we al velerlei keuzes maken: eerder/later met pensioen, deeltijdpensioen, hoog/laag of een lumpsum en partnerpensioen uitruilen. Maar ook de optie om bij een parttime dienstverband en/of demotie toch over het oude hoge salaris pensioen te blijven opbouwen. Verder is van belang dat pensioencommunicatie vooral ook bedoeld is als input voor persoonlijke financiële planning.

Mijn ervaring is dat werkgevers en werknemers echter nog weinig actief bezig zijn met pensioenbeleid en de gevolgen voor de eigen financiën. En dat terwijl de vergrijzing doorgaat, we nauwelijks werkloosheid hebben én (dus) werknemers steeds langer moeten (en willen) werken.

Als ik die twee zaken combineer dan mag er meer aandacht zijn voor employability & pensioen. Vanaf tussen 55-60 jaar moeten werkgever en werknemers serieus met elkaar om tafel gaan zitten. Wat willen beide partijen nog met elkaar, wat kan en welke financiële gevolgen heeft dat. En dat daarna iedere 2 á 3 jaar herhaald (vanaf 55 is het nog 15 jaar tot 70 immers!).

Tot nu toe was en is de insteek nog altijd: zo vroeg mogelijk fulltime met pensioen. Maar het moet worden: zo lang mogelijk parttime doorgaan op een duurzame wijze. Dat wil zeggen zo dát een werknemer gezond (fysiek én geestelijk) zijn gewenste pensioendatum haalt.

Dat vind ik eigenlijk belangrijker dan alle technische zaken in pensioenland. Die zijn ‘leuk’ voor de professionals, maar pensioen gaat vooral om het arbeidsbelang van de werkgever en het financiële en welzijnsbelang van de werknemer. Dat mág, nee dat móet de komende jaren veel meer aandacht krijgen.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met &Gommer Pensions 013 207 0052 of kijk op : www.gommerpensions.nl/

Theo Gommer, telefoon: 013-2070052/06-51449524
E-mail: theogommer@gommerpensions.nl
Website: www.gommerpensions.nl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.