Corona & Pensioen, wat kunt u doen voor uw relaties? 10 tips & aandachtspunten

Het corona-virus beheerst inmiddels alles, dus ook pensioen. Van groot belang nu overlijden voor iedereen dichtbij kan komen in combinatie met alle mogelijke maatregelen om het eigen bedrijf te redden als het nodig is. Een aantal tips en aandachtspunten.

  1. Sparen voor het pensioen is nu even minder belangrijk, risico-dekkingen wel. Check dus of alle werknemers, maar ook freelancers voldoende risico-dekking hebben. Vraag werkgevers hun werknemers daarover te informeren en zet hen aan om ook hun privé-verzekeringen te checken en te bespreken met hun partner/familie.
  2. Als de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet wordt verlengd en/of wordt ontbonden, heb dan extra aandacht voor het partnerpensioen, nu dat vaak op risicobasis is verzekerd. Zorg dat een werknemer dan een deel van zijn ouderdomspensioen omzet in partnerpensioen.
  3. Doe als werkgever direct en tijdig een beroep op betalingsonmacht als dat speelt, anders ligt hoofdelijke bestuurdersaansprakelijkheid op de loer.
  4. Kijk mee of een werkgever (tijdelijk) kan stoppen met de spaarpremie, uiteraard niet de risicopremies. De werknemers bijdrage kan dan achterwege blijven en wellicht gecompenseerd met minder salarisverlaging.
  5. De werknemersbijdrage mag niet worden ingehouden en vervolgens niet worden afgedragen.
  6. Check met de uitvoerder/pensioenadviseur of bij stopzetten van de spaarpremie, toch de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kan blijven bestaan (voor die spaarpremie).
  7. Kijk mee met de werkgever in zijn communicatie/overleg met OR en werknemers en zorg dat de werkgever blijft informeren.
  8. Zit de werkgever nog vast aan een dure middelloonregeling en/of lopend contract, ‘wees brutaal’ en grijp ‘gewoon’ in. Het moet toch een keer gebeuren.
  9. Pensioen wordt de komende jaren persoonlijker, het is nu een mooi moment om de bakens te verzetten en pensioen dichterbij de deelnemer te brengen. Dat wordt nu en later gewaardeerd. Daardoor krijgt pensioen de aandacht die het verdiend. Hou daarbij rekening met (grote) kortingen bij pensioenfondsen.
  10. Het maatschappelijk besef dat gezond zijn het allerbelangrijkste is én dus employability & pensioen hoog op de lijst moet komen bij iedere werkgever en werknemer is nu al een winpunt.

 

Wil u meer weten? Bekijk dan hier de checklist van &Gommer Pensions en volg hen via Corona & Pensioen.

Heeft u een vraag of uw pensioen of interesse in de collectieve mantelovereenkomst? Neem dan contact op met pensioenspecialist Theo Gommer via Novak DIRECT 085-0220150. 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.