FIU-Nederland vereenvoudigt het melden van ongebruikelijke transacties voor accountants

De FIU-Nederland heeft voor accountants een nieuw en vereenvoudigd formulier ontwikkeld om het melden van een ongebruikelijke transactie voor accountants gemakkelijker te maken.

In het nieuwe formulier voor de accountants staan alleen velden en waarden (zoals indicatoren) die specifiek voor accountants van toepassing zijn. Het nieuwe meldformulier is afgestemd met de toezichthouder en getest door diverse accountants. Zij hebben het nieuwe formulier beoordeeld als positief, gebruiksvriendelijk en tijdbesparend, aldus de FIU-Nederland.

Het meldformulier is hier te vinden op de website van de FIU-Nederland en via de homepage (na inloggen) van het meldportaal van de FIU-Nederland. Voor het melden van een ongebruikelijke transactie is overigens een melder-ID benodigd. Heeft u nog geen melder-ID, dan kunt u hier lezen hoe u die kunt aanvragen.

Meer informatie over ongebruikelijke transacties, het melden ervan en de dossiervorming inclusief (kantoor)instructies zijn opgenomen in het Novak Kwaliteitssysteem. Hetzelfde geldt voor de overige onderwerpen van de Wwft zoals het opstellen van het risicobeleid van het kantoor, het uitvoeren van een risicoanalyse, het opstellen van de risicobereidheid (risk appetite), de identificatie en verificatie van de identiteit en het opstellen van het risicoprofiel van de cliënt. Voor meer informatie over het Novak Kwaliteitssysteem zie hier op de website van Novak of vraag hier eenvoudig een online demo aan. 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.