Herinnering: wijziging belastingtarieven

Tarief vennootschapsbelasting en box 2

Graag willen wij u er aan herinneren dat er een aantal belastingtarieven gaan wijzigen in de komende jaren. Tevens willen wij in dit kader een aantal aanvullende opmerkingen maken.

Verlaging tarief vennootschapsbelasting
Hieronder leest u de huidige stand van zaken met betrekking tot het tarief voor de vennootschapsbelasting. Vervolgens gaan wij in op hoe het tarief zich de komende jaren gaat ontwikkelen.

2019
Belastbaar bedrag               tarief
0 t/m € 200.000                    19%
meerdere                               25%

2020
Belastbaar bedrag                 tarief
0 t/m € 200.000                     16,5%
meerdere                               22,55%

2021 
Belastbaar bedrag                 tarief
0 t/m € 200.000                      15%
meerdere                               20,5%

Bij de berekening van belastinglatenties in de commerciële jaarrekening moet u rekening houden met het waarschijnlijk te betalen belastingtarief in de toekomst. In zoverre zijn bovengenoemde tarieven hiervoor van belang.

Verhoging tarief box 2
Het tarief in box 2 gaat omhoog naar 26,5% per 1 januari 2020 en 26,9% per 1 januari 2021. Dit tarief zal ook van toepassing zijn op winstreserves van voor 1 januari 2020.
Het kan dus mogelijk zinvol zijn om nog in 2019 dividend uit te keren tegen een tarief van 25% voor uw cliënt.

Door een eventuele dividenduitkering ontstaat dus een box 2 inkomen. Bedenk dat het box 2 inkomen meetelt in het verzamelinkomen in de aangifte inkomstenbelasting. Het verzamelinkomen is immers de som van het belastbare inkomen in box 1, 2 en 3.

Het verzamelinkomen is in beginsel ook gelijk aan het toetsingsinkomen voor de toeslagen. Het uitkeren van dividend is dus mogelijk wel van invloed op de hoogte van eventuele toeslagen.

Het verzamelinkomen is mogelijk ook van invloed op de berekening van een eigen bijdrage Wlz.

Het verzamelinkomen kan ook van invloed zijn op het kunnen verkrijgen van een aanvullende beurs voor studerende kinderen. Hierbij is het verstandig goed te bedenken wat hiervan de effecten kunnen zijn van het eventueel uitkeren van dividend met het oog op een verhoging van het tarief in box 2 per 1 januari 2020.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u een vraag? Neem dan contact op met een van onze Novak DIRECT-adviseurs. U kunt ze bereiken via het webformulier of door ons te bellen op 085-0220150. 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.