Lening bij de eigen vennootschap voor eigen woning

Via Novak Direct kregen wij de volgende casus voorgelegd.

Een directeur‐grootaandeelhouder leent een bedrag van zijn eigen vennootschap om hiermee een gedeelte van de hypotheek op zijn eigen woning te herfinancieren. Deze lening wordt verstrekt na 1 januari 2013 en valt niet onder het zogenaamde overgangsrecht. De leningsovereenkomst voldoet aan alle vereisten om sprake te laten zijn van een eigenwoningschuld (nieuwe regime). Er moet dus ook minimaal annuïtair worden afgelost op de lening, en dit is als zodanig in de genoemde leningsovereenkomst opgenomen.

In jaar 1 na het ontstaan van de lening wordt dusdanig veel afgelost op de lening, dat in principe voor meerdere jaren voldoende is afgelost om aan het vereiste van minimaal een annuïtaire aflossing te voldoen. Dit bedrag is ook overgeboekt tussen de directeur‐grootaandeelhouder en de BV met de vermelding ‘aflossing’. Er is vanaf het sluiten van de lening iets meer rente voldaan op de lening onder de vermelding ‘rente’, dan nodig was geweest op basis van het annuïtaire aflossingsschema bij de leningsovereenkomst.
Is er renteaftrek voor de hiervoor omschreven lening?

Onze uitwerking:
Met uitzondering van enkele situaties waarin mutaties in de sfeer van de eigen woning optreden, wordt in beginsel ieder jaar op 31 december getoetst of er voldoende is afgelost om vanaf het sluiten van de leningsovereenkomst minimaal aan een annuïtair aflossingsschema te voldoen. Zo lang als dit het geval is, zal deze lening met betrekking tot de aflossingsverplichting in beginsel
kwalificeren als eigenwoningschuld, en kan er nog renteaftrek worden geclaimd. Er is voldoende rente voldaan op de lening om het annuïtaire aflossingsschema te volgen. De rente in
dit schema zou dan jaarlijks aftrekbaar moeten zijn. Al met al zou er in principe in deze casus nog gewoon renteaftrek mogelijk moeten zijn.

Heeft u een fiscale vraag voor een van onze Novak DIRECT-adviseurs? U kunt ons bereiken via het webformulier of door ons te bellen op 085-0220150. 

Wilt u vrijblijvend een kopje koffie drinken? Dan komen wij graag bij u langs.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.