Column Theo Gommer (Novak DIRECT pensioen): Maak van pensioen een PaaS:  Pensioen as a Service

De arbeidsmarkt is en blijft krap de komende jaren. Ook (al) zullen er grote verschillen zijn tussen branches. Sommige verdwijnen, andere komen. Dat betekent dus ook omscholing.

Arbeidsvoorwaarde
Uit onderzoek blijkt dat pensioen als dé belangrijkste arbeidsvoorwaarde wordt gezien bij werknemers – en dus sollicitanten. Zeker als ‘begrepen’ wordt hoeveel geld (en dus salaris) hiermee gemoeid is. Het wordt dus tijd om pensioen als een PaaS te positioneren: Pensioen as a Service!

Vergelijken
Met de komst van de Wet Toekomst Pensioenen wordt het vergelijken van ‘pensioen’ makkelijker. Immers, de premie is allesbepalend. 20% pensioenpremie is meer dan 15%. En een eigen bijdrage van 5% is beter dan een van 10%. Maar, dat is natuurlijk te makkelijk.

Want, een eigen bijdrage van 10%, die je tijdelijk niet hoeft te betalen, is misschien belangrijker dan een pensioenregeling waarbij dat niet kan, en met geen keuzemogelijkheden.

Verder kan zelfs géén pensioenregeling aantrekkelijk zijn, als in het salaris maar een bijdrage is opgenomen die je zelf kunt betalen als (bancaire) lijfrente. En zeker als daarvoor makkelijke collectieve afspraken door de werkgever met een aanbieder zijn gemaakt.

Handelingsperspectief
De Wet Pensioencommunicatie uit 2016 stelde verder al: pensioencommunicatie is bedoeld als input voor handelingsperpectief voor de eigen financiële planning!

Bekend is dat veel werknemers geen interesse tonen voor hun pensioen. Maar dat komt vooral ook omdat ze het niet snappen. En dus willen ze daarbij graag geholpen worden.

PaaS
Eén en één is dan twee+. Positioneer pensioen als PaaS. En informeer de huidige werknemers – want dan gaan ze niet weg – en sollicitanten beter over de pensioenregeling. Wat houdt deze is, hoe verhoudt deze zich tot de markt en welke keuzes kunnen ze maken.

En help ze bij hun financiële planning – als ze dat willen. Die keuzes, en dus het handelingsperspectief moet er dan wel zijn/inzitten. Maar ja, meer keuzevrijheid is nu juist een van de uitgangspunten van de WTP.

Financieel welzijn
Financieel welzijn is zeer belangrijk blijkt ook uit onderzoek.

En de invulling van PaaS hoeft u natuurlijk allemaal niet zelf te doen. Daarvoor kun u financiële en pensioen adviseurs (en ons dus ook:) inschakelen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of kan ik u helpen met bovenstaande? Neem dan contact op met &Gommer Pensions 013 207 0052 of kijk op : www.gommerpensions.nl 

Theo Gommer, telefoon: 013-2070052/06-51449524
E-mail: theogommer@gommerpensions.nl
Website: www.gommerpensions.nl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.