Novak DIRECT HRM: A-sociaal op sociale media

Wie heeft zich niet afgevraagd waarom landen waar miljoenen getalenteerde en weldenkende mensen wonen, een stel ‘clowns’ als bestuurders krijgt… Nu beweer ik niet dat dit direct het geval is in ons idyllische landje, maar de start van het nieuwe kabinet was niet bepaald vlekkeloos. Ik kan mij niet anders voorstellen dan dat Dick Schoof terugverlangd naar de tijd van de AIVD waarbij informatie geheim bleef, tenzij het echt noodzakelijk was om het te delen.

Inmiddels heeft Fleur Agema (Vice-premier en minister van Volksgezondheid) spijt van haar X-bericht dat leidde tot een schorsing van het debat. Premier Dick Schoof vaardigde een X-verbod uit voor ministers tijdens debatten. Dit doet denken aan een situatie in groep 3 op de basisschool. Er kwam net geen strafwerk aan te pas of een indringend oudergesprek.

Waarom ik u hiermee lastig val? Deze politici en topbestuurders zijn professionals. Het feit dat deze discussie dusdanig ‘uit de bocht vliegt’ zou niet mogelijk moeten zijn. Zelfs in het midden- en kleinbedrijf lijkt het beter geregeld dan bij het landsbestuur. Hiervoor worden namelijk protocollen opgesteld voor sociale media-, e-mail- en internetgebruik. Dit lijkt mij zeer raadzaam voor het nieuwe kabinet.

De realiteit is namelijk dat zakelijke en persoonlijke communicatie steeds lastiger te scheiden valt. Wat communiceer je als persoon en wat als professional? Wat is nog vrijheid van meningsuiting en wat is smaad en laster? Hoe spreken wij hierover goede spelregels af? Uit jurisprudentie blijkt dat het zeer van belang is om zaken op voorhand goed in te regelen.

Ik zal eerst ingaan op hoe je het goed kan regelen. Stel een uitgebreid protocol op voor het gebruik van sociale media-, internet- en emailgebruik. Als uw organisatie een ondernemingsraad (50 medewerkers of meer) heeft ingesteld, dan heeft deze instemmingsrecht op het protocol. Dit betekent dat u pas het protocol mag invoeren als er instemming is verleend door de ondernemingsraad. Als u geen ondernemingsraad hoeft in te stellen, dan kan het zijn dat (vanaf 10 medewerkers) de personeelsvertegenwoordiging vergelijkbare rechten heeft als er extra rechten zijn toegekend binnen het bedrijfsreglement en/of CAO.

Dan over de inhoud. Zorg binnen het protocol dat er ten alle tijden kenbaar wordt gemaakt wanneer iemand persoonlijk en wanneer iemand zakelijk (vanuit de zakelijke rol) communiceert. Maak afspraken over ‘tegenlezen’ als het de laatste vorm betreft. Laat altijd een ‘disclaimer’ opnemen. Vermeldt expliciet wat niet is toegestaan. Vermeld ook wat de medewerker moet doen als hij/zij benaderd wordt met ‘ongemakkelijke berichtgeving’. Geeft vooral training en voorbeelden om het levendig te maken en houden. Een gedegen sanctiebeleid is eveneens belangrijk.

En als het dan misgaat? Ontslag, zeker op staande voet blijkt in de praktijk vrijwel niet houdbaar. Hierop inzetten lijkt dan ook niet raadzaam. Wat wel uit jurisprudentie haalbaar lijkt, zijn bijvoorbeeld dwangsommen om de medewerker te bewegen geen negatieve uitlatingen of niet-vaststaande feiten over werkgever te laten plaatsen.

Liever dan sociaal of a-sociaal spreek ik van respectvol. Ik wens u respectvolle communicatie (en digitale media)!

Heeft u vragen omtrent dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Drs. Wim Huurman, Wim is HRM-adviseur en al meer dan dan tien jaar eigenaar van Pilatusdam Mens & Organisatie (zie www.pilatusdam.nl) en Novak DIRECT adviseur op HRM gebied.

Telefoon: 079-3313747/06-2060274
E-mail: wim.huurman@pilatusdam.nl.
Website: www.pilatusdam.nl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.