Novak DIRECT HRM: Beroepsziekte die corona overtreft

Verreweg de grootste beroepsziekte is die van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Inmiddels omvat dit omstreeks 60% van de beroepsziekten. Iedereen kent wel iemand, of zelfs meerdere personen die een ‘burn-out’ hebben. De duur van de arbeidsongeschiktheid die hiermee samenhangt varieert inmiddels tussen ongeveer 240 dagen en 290 dagen.

 Meer dan een derde van de medewerkers ervaart vaak of vrijwel altijd werkdruk. Dit hoeft zeker niet negatief te zijn. Als je iets doet wat je leuk vindt, is het meer doen ervan meestal niet iets wat leidt tot psychische of fysieke klachten. Langdurig te hoge werkdruk (risico van burn-out)  of ook zelfs te lage werkdruk (risico van bore-out) kan wel leiden tot diverse klachten. Bijvoorbeeld:

 • Vermoeidheid;
 • Prikkelbaarheid;
 • Slapeloosheid;
 • Emotioneel;
 • Concentratieproblemen;
 • Geheugenproblemen;
 • Besluiteloosheid;
 • Verslavingsgevoeligheid;
 • Hartklachten;
 • Klachten aan het bewegingsapparaat.

De verbinding tussen de klachten van die samenhangen met langdurige psychosociale arbeidsbelasting en werkdruk is maar voor een heel beperkt deel terecht. Zoals hiervoor vermeld hoeft werkdruk niet slecht te zijn. Daarbij hangt het zeker niet altijd (alleen) samen met het werk. Hiernaar is veel onderzoek verricht, onder andere door TNO.

De factoren die van invloed kunnen zijn:

Een medische diagnose voor burn-out bestaat niet. Wel voor klachten (zoals hiervoor weergegeven kunnen dat vele zijn) die samenhangen met psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Daarbij kan het een veelheid aan oorzaken hebben en vaak betreft het een combinatie van factoren, zoals hierboven vermeld.

Wat het nog complexer maakt is dat omstreeks 75% zelf het niet erkent of ziet aankomen. Het is iets wat anderen overkomt.. ik zit gewoon even ‘niet goed in mijn vel wat goed te verklaren is…’, ‘anderen overdrijven het…’ en dergelijke. Vervolgens denkt men dat het al snel beter gaat, om daarna steeds zwaardere terugvallen te ervaren. Zelfs voor professionals, maar zeker ook voor werkgevers, collega’s, familie en vrienden is het uitermate lastig om hiermee om te kunnen gaan. Laat staan dat we ze kunnen helpen.

Kunnen wij dan weinig tot niets doen? Er zijn zeker aangrijppunten waar we iets mee kunnen. Hieronder een aantal tips:

 1. Voorkomen is altijd beter dan genezen;
 2. Geef als werkgever het goede voorbeeld en biedt sociale steun;
 3. Maak dingen regelmatig bespreekbaar, vooral onderling;
 4. Biedt vrijheid voor indeling van tijd en taken;
 5. Stel een interne en externe vertrouwenspersoon in;
 6. Geef voorlichting en biedt trainingen aan;
 7. Zorg voor individuele professionele ondersteuning als het nodig is.

Heeft u vragen omtrent dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Drs. Wim Huurman, Wim is HRM-adviseur en al meer dan dan tien jaar eigenaar van Pilatusdam Mens & Organisatie (zie www.pilatusdam.nl) en Novak DIRECT adviseur op HRM gebied.

Een heel vitale en weerbare tijd gewenst!

 

Telefoon: 079-3313747/06-2060274
E-mail: wim.huurman@pilatusdam.nl.
Website: www.pilatusdam.nl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.