Home » HRM

Novak DIRECT HRM: Hoe ongewenst is ongewenst gedrag bij u?

Aanvankelijk heb ik getwijfeld over het feit of ik een artikel aan ongewenst gedrag moet wijden. Er wordt sinds the Voice of Holland, #metoo, black live matters en dergelijke veel over geschreven. Uiteindelijk heb ik besloten het toch te doen, omdat ik van mening ben dat er vooral veel geschreven wordt over het ‘genezen’ en weinig over het ‘voorkomen’.   

Onder ongewenst gedrag valt pesten, seksuele intimidatie, discriminatie , agressie en geweld. Wat is het eigenlijk?

Pesten: Herhaald ongewenst negatief gedrag waartegen je niet kan verdedigen. Het kan een combinatie zijn van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag.

Seksuele intimidatie: Elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag in de werkomgeving, die als ongewenst worden ervaren.

Discriminatie: Ongelijke behandeling van personen, het achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van persoonlijke kenmerken zoals geslacht, huidskleur of religie.

Agressie en geweld:  Alle verbale en fysieke handelingen waarbij een persoon wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen.

De Arbowet (psychosociale arbeidsbelasting), het Burgerlijk Wetboek (zorgplicht voor veiligheid van de werkomgeving) en de Wet Gelijke Behandeling vormen de kaders voor de werkgever.

Volgens het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt 1 op de 6 medewerkers gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd. Als werkgever dient u een preventief beleid te voeren.

Zo moet aan ongewenst gedrag aandacht worden besteed in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Het is aan te raden om gedragsregels op te stellen, een interne en mogelijk ook een externe vertrouwenspersoon aan te stellen en een duidelijke klachtenprocedure te hebben. Vakmatig gezien ben ik het wel eens met deze maatregelen, maar eerlijk gezegd zijn deze (behalve de gedragsregels) meer curatief dan preventief. Het doet mij denken aan de ‘loketten’ van John de Mol. Het kwaad is dan vaak al geschied.

Van belang is dat het accent meer verschuift naar de preventie. Laat ongewenst gedrag een terugkerend onderwerp zijn, maak voorbeelden bespreekbaar, houdt tevredenheidsonderzoeken en zorg vooral dat u als leidinggevende een goed voorbeeld bent voor de rest. Het gaat om bewustwording.

Ter inspiratie een voorbeeld bij een klant van mij. Op een afdeling waar veel dames werkzaam zijn, is er een mannelijke collega die heel goede nek- en schoudermassages kan geven. Door veel beeldschermwerk vragen de vrouwelijke collega’s heel vaak of hij even hun nek wil masseren. Dit ging altijd goed en probleemloos, maar toen de directeur dit hoorde heeft hij het per direct verboden. Hij wilde namelijk voorkomen dat een eventueel nieuwe collega hier aanstoot aan zou kunnen nemen. Dit tot teleurstelling van de vrouwelijke collega’s, maar ze begrepen het wel.

Ook bij ongewenst gedrag geldt dat voorkomen beter is dan genezen!

Heeft u behoefte aan nadere ondersteuning ten aanzien van uw personeelsbeleid en/of de arbeidsvoorwaarden binnen uw kantoor, of zit u met een specifiek vraagstuk op het gebied van HRM, neem dan vrijblijvend contact op met drs. Wim Huurman (telefoon: 079-3313747, e-mail: wim.huurman@pilatusdam.nl).

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.