Novak DIRECT HRM: Hoe zit het ook alweer met de vertrouwenspersoon?

Over ongewenst gedrag is veel geschreven, maar nog steeds krijg ik veel vragen over de vertrouwenspersoon. Bij het merendeel van de organisaties ontbreekt deze nog. Hoog tijd om er meer aandacht aan te besteden. Ook ter inspiratie van de goede voornemens voor 2023.

Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om hun medewerkers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (beter bekend als burn out). Hieronder vallen agressie en geweld, seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten, pesten en discriminatie. Een werkgever moet een beleid opstellen en dat ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan onderdeel van dit beleid zijn en is sterk aan te raden.

Wat doet een vertrouwenspersoon? Hieronder staat een aantal taken ter verduidelijking vermeld:

  1. Directie en management adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag;
  2. Opstellen van een klachtenprocedure;
  3. Ondersteunen bij het bekendmaken van het beleid ter voorkoming van ongewenst gedrag;
  4. Eerste opvang van medewerkers die ongewenst gedrag hebben ervaren en hulp en advies nodig hebben;
  5. Meldingen van ongewenst gedrag registreren;
  6. Onderzoeken of het in informele sfeer opgelost kan worden;
  7. Informeren van de lastiggevallen medewerker over andere oplossingen, zoals de klachtenprocedure;
  8. De lastiggevallen medewerker begeleiden bij het aan de orde stellen bij een klachtencommissie of bij de directie van de organisatie;
  9. Doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.

Het hebben van een beleid, een meldpunt en een procedure zijn niet het meest van belang. Het zijn eigenlijk slechts middelen die moeten leiden tot een doel. Het belangrijkste doel is het realiseren van een cultuurverandering en weinig is moeilijker dan het veranderen van een cultuur.

Het gaat om bewustwording en daarvoor is continue aandacht belangrijk. Gedacht kan worden aan regelmatig informeren over ongewenst gedrag en sociale veiligheid en het uitzetten van enquêtes om te meten en verbeteringen op te halen.

Tenslotte wordt er vaak gevraagd of de vertrouwenspersoon een interne medewerker kan zijn of bij voorkeur een extern persoon is. De voorkeur heeft toch een extern persoon. Een interne vertrouwenspersoon heeft vaak een interne betrokkenheid en een rol dicht tegen de directie aan, waardoor deze als minder objectief ervaren kan worden (minder veilig voor een medewerker en collega). Een interne vertrouwenspersoon zou gezien de gezagsverhouding met de werkgever ook meer moeite kunnen hebben om de onafhankelijkheid van de positie te bewaken. Kortom, een externe vertrouwenspersoon is aan te raden. Wel is hierbij van belang dat deze voldoende bekend is en gemakkelijk toegankelijk is voor de medewerkers.

Voor nu wens ik u allen aangename feestdagen met alleen gewenst gedrag en een vitaal 2023!

Heeft u aanvullende expertise nodig op het gebied van HRM? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.