Novak DIRECT HRM: Vakantiedagen

Hoe zit het ook alweer met vakantiedagen en de doorbetaling?

Nu wij nog vol in de zomerperiode zitten komen er meer gerichte vragen over vakantiedagen en vakantietoeslag. Uit recente rechtspraak volgt dat er met betrekking tot opbouw en verval er een actieve informatieplicht geldt voor de werkgever.

 Werknemers hebben voor ieder jaar dat ze recht hebben op loon ook recht op vakantie met behoud van loon voor minimaal viermaal de wekelijkse arbeidsduur. Dit worden de ‘wettelijke vakantiedagen’ genoemd. Als de werknemers korter dan een jaar in dienst zijn, worden de dagen naar rato opgebouwd. Vaak hebben medewerkers op basis van individuele of collectieve afspraken meer vakantiedagen dan viermaal de wekelijkse arbeidsduur. Deze extra vakantiedagen worden de ‘bovenwettelijke vakantiedagen’ genoemd.

De wettelijke vakantiedagen gelden als minimum en zijn bedoeld ter bescherming van de werknemer zodat deze voldoende kan recupereren. De wettelijke vakantiedagen kennen een vervaltermijn van een half jaar. Dit betekent dat ze na een half jaar, volgend op het jaar waarin ze zijn opgebouwd, vervallen. Voor de bovenwettelijke dagen geldt een vervaltermijn van 5 jaar. In de praktijk blijkt vaak dat er administratief niet altijd een goed onderscheid wordt gemaakt tussen de wettelijke en bovenwettelijke dagen. Vaak worden er praktische oplossingen gezocht, maar de vraag of dit wel kan en mag als er een discussie of een conflict ontstaat. De bewijslast ligt initieel bij de werkgever.

Naast het feit dat het administratief niet altijd even goed wordt bijgehouden, blijkt uit recente rechtspraak dat er ook een actieve informatieplicht geldt voor de werkgever betreffende de opbouw en het verval van vakantiedagen. De werkgever moet de werknemer op een tijdige en nauwkeurige wijze informeren over de hoogte van de vakantierechten en het moment waarop deze vakantierechten vervallen. De bedoeling is namelijk dat de werknemer nog in de gelegenheid gesteld wordt om de vakantiedagen voor het verval op te nemen. Als de werkgever de werknemer niet tijdig en volledig heeft geïnformeerd, dan komt het vakantierecht in basis niet te vervallen. Voor de zekerheid is het raadzaam om naast het tijdig en volledig te informeren ook te waarschuwen dat als de werknemer de vakantiedagen niet alsnog opneemt voor de vervaldatum, dat deze komen te vervallen. Dit behoeft dus zeker de aandacht.

Dan tot slot nog iets over de hoogte van de doorbetaling van de vakantiedagen. Het in Nederland gehanteerde loonbegrip is nogal ruim, namelijk het tussen werkgever en werknemer overeengekomen loon. Daaronder vallen ook alle vaste looncomponenten, zoals de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, dertiende maand, maar ook onregelmatigheidstoeslagen en ploegentoeslagen behoren over het algemeen tot het vakantieloon. In bepaalde gevallen kan zelfs de overwerkvergoeding hiertoe worden gerekend. Bepaal daarom per werknemer welke looncomponenten behoren tot het vakantieloon en voorkom daarmee eventuele loonvorderingen.

En voor wie het nog tegoed heeft, een mooie vakantieperiode gewenst!

Heeft u aanvullende expertise nodig op het gebied van HRM? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.