ODV omzetten in een (tijdelijke) lijfrente. Slim!

Onderdeel van de  Wet Toekomst Pensioenen is het verder afstemmen op elkaar van de 2e pijler (pensioen) en de 3e pijler (lijfrente).

Als gevolg daarvan is het idee om de tijdelijke oudedagslijfrente te schrappen. Hoewel ik begrijp dat ‘pensioen’ primair levenslang moet zijn, is dit toch jammer. Er zal dan voor lijfrente ook een hoog/laag-mogelijkheid moeten komen, anders is het ‘niet eerlijk’. Dit wordt ook aangekondigd.

Voor opgebouwd lijfrentekapitaal zal echter een overgangsregime komen, dat inhoud dat deze gelden nog wél kunnen worden gebruikt voor een tijdelijke oudedagslijfrente. De tijdelijke oudedagslijfrente moet minimaal 5 jaar duren en maximaal € 22.433 bedragen, langer mag ook uiteraard.

Een ‘levenslange’ oudedagslijfrente moet minimaal 20 jaar duren (en is onbeperkt qua hoogte).

Het kan dus verstandig zijn om de Oudedagsverplichting (ODV) nog voor 2023 af te storten in een bancaire lijfrente om zodoende onder het overgangsregime te vallen. Ook mag natuurlijk een déél van de ODV afgestort, bijvoorbeeld om precies 5 jaar de maximale uitkering te kunnen krijgen.

De keus voor een tijdelijke of ‘levenslange’ oudedagslijfrente hoeft tot slot niet al nú gemaakt, dat kan nog in de ingangsdatum, die maximaal 5 jaar na de AOW-datum mag liggen.

Al met al is het hebben van een ODV én liquiditeiten een prima planningsmiddel, waarbij nu prima gebruikt gemaakt kan worden van het overgangsregime tijdelijke oudedagslijfrente.

Tot slot, alle gelden die tot 2006 zijn betaald voor en lijfrente kunnen ook nog worden gebruikt voor de overbruggingslijfrente. Deze duurt juist tót AOW-datum en mag maximaal € 63.288 bedragen. Een overbruggingslijfrente kan niet worden omgezet in een bancaire variant, nu ‘banken’ pas van 2008 lijfrente mogen aanbieden. Wel kan het tot de ingangsdatum afgestort worden bij een bank, mits de uiteindelijke aankoop van de uitkering weer wordt gedaan bij een verzekeraar.

Als een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule (regime lijfrente oud, koopsommen tot 1992 en premiebetalend tot 2001) wordt afgestort bij een bank is dit oude regime verloren gegaan. Wel kan dan nog een overbruggingslijfrente worden betaald, mits weer aangekocht bij een verzekeraar.

Inmiddels is bekend dat het plan waarschijnlijk wordt ingetrokken! (31-08-2021)

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met &Gommer Pensions 013 207 0052 of kijk op : www.gommerpensions.nl/

Theo Gommer, telefoon: 013-2070052/06-51449524
E-mail: theogommer@gommerpensions.nl
Website: www.gommerpensions.nl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.