Omstreden UBO register treedt vanaf 27 september 2020 in werking

De Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten treedt op 27 september aanstaande in werking.

Vanaf die datum moeten organisaties hun Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) inschrijven in dit nieuwe register, dat wordt gefaciliteerd door de Kamer van Koophandel.

Inschrijven
Organisaties die op 27 september staan ingeschreven in het Handelsregister hebben vanaf dan anderhalf jaar de tijd om hun UBO’s in te schrijven. Organisaties zijn er zelf verantwoordelijk voor dat dit gebeurt en dat de gegevens blijven kloppen.

Inschrijven van UBO’s is kosteloos. De tekenbevoegden binnen de organisatie, die nu opgaven mogen doen aan het Handelsregister, mogen ook de UBO’s inschrijven.

Inhoud uittreksel
Een uittreksel uit het openbare gedeelte van het UBO-register bevat de naam, de geboortemaand en -jaar, de nationaliteit, de woonstaat en de aard en omvang van het economisch belang van de UBO. Niet het adres.

Het economisch belang wordt weergegeven in percentages (25%, 25-50%, 50%, 50-75%, 75%, 75-100%).

Wie kan het UBO-register raadplegen?

Iedereen mag de gegevens van een organisatie en van haar UBO’s raadplegen door het kopen van een KVK-uittreksel UBO-register. De kosten hiervoor bedragen € 2,50. Bevoegde autoriteiten die het UBO-register gebruiken om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen zullen echter meer informatie over een UBO zien dan anderen.

Poortwachters

De kwaliteit van het register moet worden opgebouwd door de zogenaamde ‘poortwachters’ (dit zijn naast accountants en belastingadviseurs tevens advocaten en notarissen). Zij moeten het register mede aanvullen. Indien zij na 27 september constateren dat er UBO-informatie in het register onjuist is, moeten zij dat melden bij de Kamer van Koophandel.

Meer informatie
Voor algemene informatie over de inschrijving van een UBO in het register verwijzen wij naar: https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/top-5/de-belangrijkste-vragen-over-het-ubo-register/ .

Mocht u vragen hebben over het UBO register dan wel de Wwft in het algemeen, neem dan contact op met één van onze adviseurs!

Bel dan Novak DIRECT via 085-0220150 of maak gebruik van ons webformulier. Voor algemene vragen (bijvoorbeeld over het lidmaatschap, opleidingen en facturen) is het bureaukantoor te bereiken via 070-3524002. Voor vragen kunt u ook een e-mail sturen naar novak@novak.nl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.