Update Novak Kwaliteitssysteem module Aanvullende maatregelen coronacrisis

Vanaf heden is een update voor uw Novak Kwaliteitssysteem module ‘Aanvullende maatregelen coronacrisis’ beschikbaar in het kader van de NOW 2 verantwoording. U kunt de update direct ophalen, verwerken en toepassen. Klik hier voor de handleiding die u kunt gebruiken voor het ophalen en verwerken van deze update.

Inhoud update
Deze update bevat de volgende aanpassingen:

  • Recent heeft de NBA de voorbeeldteksten beschikbaar gesteld in het kader van de NOW 2 regeling. Het betreft hier onder andere modellen voor opdrachtbevestiging en de bevestigingsbrief. In deze modellen is de nieuwe NOW 2 bepaling in artikel 17 over het verbod op dividenduitkeringen en bonussen opgenomen. De modellen voor de NOW 2 verantwoording zoals reeds beschikbaar in de module ‘Aanvullende maatregelen coronacrisis’, zijn nu in lijn gebracht met de meest recente versie van de voorbeeldteksten van de NBA (versie 30 april 2021).

Nog vragen over deze update?
Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van deze update in het bijzonder, contact op te nemen met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl). Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341 700 256) of support@scienta.nl.

Graag attendeer ik u tot slot op de mogelijkheid om hier rechtstreeks uw vragen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT te stellen.

Met vriendelijke groeten,

Marcel Kurvers
Projectmanager Novak Kwaliteitssysteem

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.