Update voor het Novak Kwaliteitssysteem: module HRM 2021

Vanaf heden is de update voor het Novak Kwaliteitssysteem module HRM 2021 beschikbaar. De inhoud bevat op hoofdlijnen de volgende aanscherpingen:

  • De salaristabellen zijn geactualiseerd op basis van het onlangs verschenen Benchmark rapport Accountancy 2021 – 2022 van Novak, Full•Finance en ABN AMRO.
  • Diverse instructies en modellen zijn waar nodig aanscherpt in het kader van wijzigingen in wet- en regelgeving.
  • De thuiswerkkostenvergoeding is toegevoegd en de reiskostenvergoeding is aangepast.
  • De mogelijkheden voor compensatie met betrekking tot de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging zijn geactualiseerd.
  • Samenhangend met de krapte op de arbeidsmarkt is het overwegen van zij-instromers en de ontwikkeling van selectie op basis van vaardigheden toegevoegd.
  • Onderwerpen als gesprekstechnieken en vaardigheidstrainingen zijn uitgebreid (inclusief STAP-budget).
  • Er is extra aandacht besteed aan psychosociale belasting.
  • De loonheffingsaspecten zijn van een update voorzien met de aspecten die tot op heden bekend zijn per 1 januari 2022 (stand 23 november 2021).

Voor de goede orde maken wij u attent op Novak HRM. Dit is een gezamenlijk product van Novak en Pilatusdam Mens & Organisatie. Novak HRM is een integrale module waarmee u wordt ondersteund op het gebied van allerhande HRM-aspecten.

Heeft u behoefte aan nadere ondersteuning ten aanzien van uw personeelsbeleid en/of de arbeidsvoorwaarden binnen uw kantoor, of zit u met een specifiek vraagstuk op het gebied van HRM, neem dan vrijblijvend contact op met drs. Wim Huurman (telefoon: 079-3313747, e-mail: wim.huurman@pilatusdam.nl).

Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van de update voor de module HRM in het bijzonder, contact met ons op te nemen. U kunt uw vragen hier rechtstreeks stellen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT. Hetzelfde geldt wanneer u bij het gebruik ergens tegenaan loopt. Wij helpen u graag verder!

Met vriendelijke groeten,

Marcel Kurvers
Projectmanager Novak Kwaliteitssysteem

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.