Column Theo Gommer: Wees creatiever met pensioen & echtscheiding

De laatste tijd heb ik veel DGA, pensioen & echtscheidingszaken op mijn bureau gekregen. De ‘adviseur’ komt hier zelf niet uit en schakelt ons in als expert. Het is belangrijk eerst te formuleren wat u zou willen en vervolgens te beoordelen of dit kan. Wees deskundig én wat creatiever bij pensioen & echtscheiding. Ik geef dan ook graag een aantal voorbeelden.

Zo had ik het geval waarin partijen voor 2017 waren gescheiden, gewoon verevening vanuit de BV. Mevrouw had ook pensioen opgebouwd. Wel was het pensioen omgezet in een ODV, maar er waren (nog) geen afspraken gemaakt hoe te handelen vanaf het moment van uitkeren. Ze hadden 2 kinderen en er was voldoende geld voor de ODV (dus niet gezien de commerciële voorziening). In het convenant stond dat de wet VPS van toepassing was, tenzij partijen anders overeen zouden komen.

De oplossing is uiteindelijk geworden dat mevrouw 50% van de ODV krijgt, in haar eigen BV (dat mag namelijk), dat de kinderen erfgenaam zijn bij overlijden, en bij hun vroegtijdig overlijden, de ex-man (uiteraard alleen voor de ODV). Mevrouw houdt haar eigen recht op pensioen (gelukkig was het echtscheidingsformulier voor rechtstreekse uitbetaling aan de man nooit ingestuurd… waarvan ik dan wel weer denk, waarom niet?). Deze eigen ODV (dus feitelijk geconverteerd) is natuurlijk een veel betere oplossing dan aan elkaar verbonden blijven over een weer (als je dat niet wilt). En, beide partijen kunnen hun eigen financiële planning maken. Mevrouw was namelijk 10 jaar jonger!

In een andere zaak hadden partijen, die buiten gemeenschap waren gehuwd, maar besloten dat de vrouw € 100.000, gefinancierd uit de overwaarde van de verkochte woning, kreeg, ter compensatie van haar recht op de helft van de ODV. Ook bij de uitfasering waren geen afspraken gemaakt. Maar nu pensioen op grond van de Wet VPS buiten ‘de gemeenschap’ valt en ook – tenzij uitdrukkelijk uitgesloten – van toepassing is bij huwelijkse voorwaarden, was er sprake van een schenking. Omdat partijen anders beoogden is, in overleg de belastingdienst, nog geregeld kunnen worden, dat er niet sprake was van een schenking, maar dat zij alsnog een bancaire lijfrente krijgt ter waarde van € 100.000 op grond van artikel 6.3 Wet IB’01. Bij hem in privé aftrekbaar, bij haar belast. Op het randje dus.

Kortom, wees deskundig én wat creatiever bij pensioen & echtscheiding. Formuleer eerst gewoon wat u zou willen en beoordeel dan of het kan. En bij een ‘nee’, is dat echt zo? Overziet u alles? En klankbord vaker met een ander. Twee weten meer dan één immers!

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met &Gommer Pensions 013 207 0052 of kijk op : www.gommerpensions.nl/

Theo Gommer, telefoon: 013-2070052/06-51449524
E-mail: theogommer@gommerpensions.nl
Website: www.gommerpensions.nl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.