Column Theo Gommer: De nieuwe pensioenwet komt eraan

Als het goed is gaat per 2023 de Wet Toekomst Pensioenen in. Deze wet ziet zowel op de aanpassingen in de Pensioenwet als de Wet Loonbelasting en Inkomstenbelasting. Kortom, echte nieuwe pensioenwetgeving.

De belangrijkste zaken zijn de volgende.

Alle pensioenovereenkomst moeten omgezet in een premieovereenkomst, met een flatrate premie (van maximaal 30%) per 2027 (behoudens het overgangsregime voor lopende beschikbare premie-overeenkomsten). Ook ingegane pensioenen worden dus normaliter omgezet. Doorbeleggen na pensioendatum is een keus bij verzekerde pensioenregelingen en kan een keus zijn bij pensioenfondsen. De lumpsum van 10% is nieuw (maar gaat pas in per 1 juli 2023, ondanks al aangenomen wetgeving hiertoe). Deze lumpsum mag dan weer niet in combinatie met een hoog/laag-pensioen.

Pensioen mag nog maar 10 jaar voor de AOW-datum ingaan. Er hoeft dan geen ‘ik werk niet meer’-verklaring afgegeven te worden.

Er komt – op termijn – een gestandaardiseerd partnerpensioen van 50% van het salaris, op risicobasis (met automatische voortzetting ‘between jobs’).

De lijfrentepremie gaat omhoog naar maximaal dezelfde 30% als de pensioenpremie. Fors hoger dus dan de huidige 13,3%.

Tegenover deze verhoging van de lijfrenteaftrek staat dan wel de afschaffing van de fiscale Oudedagsreserve per 2023. Daar is op zich niemand op tegen, hoezeer een fiscaal aantrekkelijke uitfasering van opgebouwde reserves wel gewenst is. Waarom dat wel bij gouden handdrukken en pensioen in eigen beheer is gedaan en nu niet, is dan ook onbegrijpelijk.

Al met al noodzakelijke en mooie aanpassingen. Daarna kan de verdere individualisering en flexibilisering vorm worden gegeven.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of kan ik u helpen met bovenstaande? Neem dan contact op met &Gommer Pensions 013 207 0052 of kijk op : www.gommerpensions.nl/

Theo Gommer, telefoon: 013-2070052/06-51449524
E-mail: theogommer@gommerpensions.nl
Website: www.gommerpensions.nl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.