Column Theo Gommer: Fiscaal Pensioenrecht

Pensioen is een complex vakgebied. Niet alleen fiscale, maar ook civiel juridische, actuariële en verzekeringstechnische aspecten komen erbij kijken. Daarnaast ook nog eens communicatie, die vaak mede de oorzaak is van misverstanden. Bijvoorbeeld bij communicatie bij pensioen & echtscheiding met de partner, bij discussie met de belastingdienst, verzekeraar of pensioenfonds, maar ook in de rechtszaal. Als het dan ook nog eens om een DGA gaat met pensioen, een lijfrente/stamrecht of ODV in eigen beheer, dan ‘zijn de poppen aan het dansen’. Laat staan als de partner ook nog eens pensioen heeft opgebouwd (extern of in een eigen BV). Rechters begrijpen al weinig van pensioen en al helemaal niets van (pensioen in) eigen beheer. En ook bij de gemiddelde advocaat ontbeert het nogal eens de nodige kennis.

Mijn advies is dus, dat als u betrokken bent bij (fiscaal-)juridische pensioendiscussies, dat u met kennis van zaken en de juiste presentatie daarvan bij de wederpartij (dus ook de rechter) al dik op voorsprong staat. En de eerste klap is tenslotte een daalder waard.

Dit geldt niet alleen bij DGA’s, maar ook in de toekomst bij of na de omzetting in nieuwe pensioenregelingen als gevolg van de Wet Toekomst Pensioenen voor werknemers en Ondernemingsraden.

Zet kortom al uw (pensioen)kennis – en ons – dus in voor het beste resultaat.

Samen weten we namelijk alles!

Heeft u een (fiscaal-)juridische pensioendiscussie of wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met Gommer & Partners Pensioen Advocaten.

Theo Gommer, telefoon: 013-2070052/06-51449524
E-mail: theogommer@gommerpensions.nl
Website: www.gommerpensions.nl

Gommer & Partners Pensioen Advocaten

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.