Column Theo Gommer: Indexatie & de DGA

Indexatie & de DGA
In bijna alle pensioenregelingen is en wordt een geïndexeerd pensioen toegezegd. Ook bij DGA’s. In de meeste gevallen is dat toezegging voor een waarde- of welvaartsvast pensioen.

Verzekeraars en pensioenfondsen
Bij verzekeraars is de indexatie of een vast percentage of afhankelijk van de winstdeling (die de laatste jaren niet zo hoog is). Bij pensioenfondsen is de indexatie vooral afhankelijk van de dekkingsgraad; de verhouding tussen de verplichtingen en de bezittingen. Als deze hoger is dan 110% mag er (gedeeltelijk) geïndexeerd worden. Pas zo rond de 125% kan er volledig geïndexeerd. Als een pensioenfonds de intentie heeft om over te stappen naar het nieuwe pensioensysteem onder de Wet Toekomst Pensioenen, dan mag zijn al vanaf 105% indexeren.

DGA
Voor alle DGA’s die nog pensioen in eigen beheer hebben moe(s)t op ingangsdatum een keus gemaakt tussen waardevast (inflatiecorrectie dus) of welvaartsvast (loonstijging, dat is inflatiecorrectie + welvaartsstijging). Meestal wordt gekozen voor waardevast. Als dat niet wordt gedaan is er formeel sprake van afzien van pensioen en moet de gehele aanspraak belast worden (dus tegen commerciële waarde + revisierente).

De Consumenten PrijsIndex (CPI) is voor 2022 maar liefst 10%. Dat betekent dat de DGA-pensioenen dus met 10,4% verhoogd moeten worden, ongeacht of er echt voldoende geld is. Immers, als de ‘pot’ leeg is, mag/kan een DGA fiscaal onbelast afzien van het restant van het pensioen, omdat het dan niet langer voor verwezenlijking vatbaar is.

Ook moe(s)t vaak een premievrij pensioen (vanaf 2010 zijn immers veel DGA-pensioenen al premievrij gemaakt) tot ingangsdatum al geïndexeerd.

Regelmatig is er al jaren ten onrechte niet geïndexeerd. De vraag is dan natuurlijk of er voor de belastingdienst nog argumenten (nieuwe feiten?) zijn om alsnog indexatie te eisen en/of de aanspraak te belasten.

Belastingdienst
In hoeverre de belastingdienst na de uitfasering van pensioen ‘kritisch’ is op indexatie is de vraag. Maar met name omdat vanaf 2023 ook de wet excessief lenen bij de eigen BV in werking is getreden, is de kans reëel dat de belastingdienst extra kritisch is op de DGA en zijn BV. Pas dus goed op hiermee!

Onder de WTP
Onder de WTP is er overigens niet meer echt sprake van indexatie. De pensioenen gaan dan na ingang, omhoog (of omlaag), afhankelijk van het jaarlijkse beleggingsresultaat (en de wijzigingen in de levensverwachting). Wel mag een aanpassing (met name naar beneden) dan in 10 jaar gespreid.

Behoefte aan indexatie?
Een heel andere vraag is natuurlijk óf er wel behoefte is aan een geïndexeerd pensioen? De behoefte aan inkomen neemt immers normaliter af naarmate iemand ouder wordt. Hoezeer er ook extra kosten (kunnen) zijn, zoals zorg en andere kosten van hulp. Ik heb dan ook liever een hoger pensioen dat door inflatie uitholt, dan een lager startpensioen met indexatie, waardoor ik op mijn 90e een pensioen heb dat aanzienlijk hoger is (dan mijn behoefte). Bij veel beroepspensioenfondsen wordt dan ook meestal de vaste indexatie op ingangsdatum uitgeruild tegen een hoger nominaal pensioen.

Food for thought derhalve als de keus mogelijk is!

Wilt u meer weten over dit onderwerp of kan ik u helpen met bovenstaande? Neem dan contact op met &Gommer Pensions 013 207 0052 of kijk op : www.gommerpensions.nl 

Theo Gommer, telefoon: 013-2070052/06-51449524
E-mail: theogommer@gommerpensions.nl
Website: www.gommerpensions.nl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.