Column Theo Gommer (Novak DIRECT pensioen): Ondernemers en de Wet Toekomst Pensioenen

Niet alleen verandert pensioen voor werknemers na de WTP, maar ook voor ondernemers. Er zijn vier zaken die daarbij de aandacht verdienen.

Hoogte premie

Allereerst het nieuwe gelijke speelveld tussen pensioen en lijfrente. De lijfrenteaftrek gaat immers van 13,3% naar maar liefst 30%. Én de reserveringsruimte gaat van € 8.000 naar € 38.000 en van 7 jaar ‘terug’ naar 10 jaar. Dat betekent voor ondernemers- dus DGA’s en ZZP’ers – veel meer aftrekmogelijkheden.

Uiteraard kunnen ook werknemers van deze ruimte gebruik maken als zijn minder dan 30% pensioenpremie sparen. Ook wordt vaak geen pensioen opgebouwd over de 13e maand, bonussen én uiteraard niet over de auto van de zaak.

Experimenteerbepaling

Ten tweede komt er een experimenteerbepaling voor ZZP’ers. Zij mogen dan meedoen met een (bedrijfstak)pensioenfonds. Hoe dit precies gaat uitwerken is nog niet bekend. Vooralsnog staan pensioenfondsen niet te springen om hiermee aan de slag te gaan lijkt het.

Verplichte AOV

Vervolgens wordt nog steeds gewerkt aan een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers. Deze zou per 2028 in moeten gaan en circa € 200 per maand kosten bij een minimale uitkering. Of deze er daadwerkelijk komt is nog maar de vraag gezien onder andere de uitvoeringscapaciteit van het UWV. Wel komt er een opting-out mogelijkheid, onder andere voor ZZP’ers die al een AOV hebben. Hoe de opting-out eruit komt te zien is ook nog niet bekend.

Tijdelijke oudedagslijfrente

Tot slot blijft de tijdelijke oudedagslijfrente bestaan. Deze houdt een lijfrente in, die uiterlijk 5 jaar na de AOW-datum moet ingaan, minimaal 5 jaar moet duren en maximaal zo’n € 24.000 per jaar mag bedragen. In vervolg hierop is ook bepaald dat de ‘levenslange’ bancaire oudedagslijfrente, niet meer minimaal 20 jaar hoeft te duren, maar bij ingang na de AOW-datum korter mag zijn, afhankelijk van de jaren dat deze na de AOW ingaat.

Omdat een bancaire altijd vererft, zowel bij overlijden voor als na ingang, is dit een aantrekkelijke manier van sparen voor de oudedag. Zowel voor ondernemers, maar ook voor werknemers die willen bijsparen.

Volop mogelijkheden 

Al met al hebben ondernemers alle mogelijkheden om te sparen voor hun oudedag. Nu pensioen in eigen beheer én de fiscale oudedagsreserve niet meer bestaan, zal de ondernemer het met ‘lijfrente moeten doen’. Naast ‘zelf sparen’ een prima optie gezien hoogte premieaftrek en (bancaire) varianten.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of kan ik u helpen met bovenstaande? Neem dan contact op met &Gommer Pensions 013 207 0052 of kijk op : www.gommerpensions.nl 

Theo Gommer, telefoon: 013-2070052/06-51449524
E-mail: theogommer@gommerpensions.nl
Website: www.gommerpensions.nl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.