Column Theo Gommer: Doorbeleggen met pensioenkapitaal

De laatste tijd adviseer ik veel directeuren/managers over de aankoop van hun pensioen vanuit het kapitaal (streefregeling of beschikbare premieregeling) dat vrijkomt op pensioendatum. Gezien de lage marktrente is de aankoop van een vaste uitkering niet echt interessant. De oplossing is dus of het pensioen uitstellen en hopen dat de marktrente gaat stijgen, echter die kans is gering. De andere oplossing is doorbeleggen na pensioendatum.

Bij doorbeleggen wordt (een deel van) het pensioenkapitaal risicovol(ler) belegd, met de kans op een hoger rendement dan de marktrente en dus een hogere én stijgende uitkering. Er kan dan defensief of offensiever worden belegd. Dat scheelt al snel 30% of meer startuitkering, en na 10 jaar scheelt het zelfs 100% als het meezit!

Uiteraard loop je met beleggen risico, maar de beleggingshorizon is vaak lang genoeg en vanuit de hogere startuitkering kan privé gespaard worden voor ‘mindere’ tijden. Zekerheid kost gezien de lage marktrente te veel pensioengeld op dit moment.

Daarnaast kan natuurlijk aanvullend gekozen worden voor een vorm van hoog/laag; de eerste jaren een hoge en daarna een lagere uitkering, binnen een maximale bandbreedte van 100 : 75. Dat raad ik iedereen aan. Uiteraard betaal je dan meer en sneller belasting, maar het geld zit wel in de knip. Pensioen blijft immers – in tegenstelling tot een bancaire lijfrente – een levenslange uitkering en bij overlijden – los van een partnerpensioen – vervalt het kapitaal. Dan liever iets meer belasting zodat het kan vererven zoals bij de bancaire lijfrente.

Niet alle aanbieders/verzekeraars bieden de meest gewenste oplossing. Het splitsen van de aankoop over meerdere verzekeraars kan dan ook een goede optie zijn, waarbij gelijk aan enige spreiding wordt gedaan.

Wees dus kritisch op (het moment) van aankoop van pensioen, en overweeg goed welke risico’s je wilt/kunt nemen op basis van een goede financiële planning, maar het kan veel pensioengeld schelen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met &Gommer Pensions 013 207 0052 of kijk op : www.gommerpensions.nl/

Theo Gommer, telefoon: 013-2070052/06-51449524
E-mail: theogommer@gommerpensions.nl
Website: www.gommerpensions.nl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.