Eerste ‘tranche’ Wet Toekomst Pensioenen in werking getreden

De Eerste Kamer heeft op 12 januari de eerste wetgeving die voortvloeit uit het PensioenAkkoord 2022 aangenomen.

Temporisering AOW
Omdat er in juni 2020 een PensioenAkkoord werd gesloten, trad het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd al per 2021 in werking. De AOW gaat minder snel omhoog naar 67 jaar én bij de toename van de levensverwachting van één jaar gaat de AOW- en pensioenleeftijd ‘maar’ met 8 maanden omhoog. Zeker de mensen van voor 1960 profiteren hiervan.

De Eerste Kamer 3 aanvullende onderwerpen geaccordeerd;

  1. de boetevrije RVU
  2. en de uitbreiding van het verlofsparen,
  3. de lumpsum (afkoop klein bedrag).

Boetevrije RVU
Het boetevrije Recht op Vervroegde Uittreding van € 21.200 gaat met terugwerkende kracht tot 1 januari jl. in. Dat betekent dat iedere werknemer, dus niet alleen ‘zware beroepers’, vanaf 3 jaar voor de reguliere AOW-datum deze uitkering kan ontvangen. De werkgever is dan geen boete verschuldigd (lees extra loonbelasting). De uitkering is uiteraard gewoon belast bij de werknemer. Naast de RVU kan de werknemer (elders) blijven werken én een deel van het pensioen vervroegd laten ingaan. Zie voor meer informatie ook het CoronaReorganisatie PensioenPakket. Deze maatregel geldt tot slot maar tót 2026!

Verlofsparen
Werknemers mochten altijd al 50 weken verlof sparen. Zodoende konden ze dus een jaar eerder uittreden en leven van het ‘betaalde verlof’. Dat is nu uitgebreid tot 100 weken. In combinatie met de RVU kan een werknemer dus 5 jaar eerder met pensioen.

Lumpsum
Dan de lumpsum van 10%. Deze had nogal wat voeten in de aarde; van administratieve verwerking bij uitvoerders, tot de gevolgen voor toeslagen, de communicatie en het moment van belastingheffing (voor of na de AOW-datum en dus wel of geen heffing AOW-premies). Om dit beter te organiseren gaat de lumpsum-optie pas per 2023 in en niet per 2022, zoals de bedoeling was. Om hier gebruik van te maken mag het pensioen van een werknemer dus pas per 1 januari 2023 ingaan!

De lumpsum mag tot slot niet in combinatie met een hoog/laag-pensioen. Na 5 jaar hoog/laag wordt ongeveer 8% meer pensioen uitgekeerd in vergelijk met een gelijkblijvend pensioen. De uitbreiding met de lumpsum is dan ook niet zo groot!

Let op: de lumpsum geldt ook voor lijfrente (en dus stamrechten) én pensioen in eigen beheer.
Over de uitbreidingen/toezeggingen kunt u sceptisch zijn. Ze komen primair ten goede aan de werknemers van voor 1960 en zijn nog steeds gericht op fulltime stoppen met werken in plaats van bevorderlijk voor employability & pensioen.

En de beperkte lumpsum getuigt van een te groot paternalisme in Den Haag!

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met &Gommer Pensions 013 207 0052 of kijk op : www.gommerpensions.nl/

Theo Gommer, telefoon: 013-2070052/06-51449524
E-mail: theogommer@gommerpensions.nl
Website: www.gommerpensions.nl

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.