Financiële planning anno 2022

Een ondernemer – DGA of ZZP-er – heeft een accountant en kan en wil daar dus terecht met al zijn financiële zaken. Een werknemer heeft eigenlijk niemand. Ja, de bank – maar wat is het niveau daar nog? – of een ‘tussenpersoon’. De meeste deskundige pensioenadviseurs adviseren de werkgever en doen van daaruit de communicatie naar de werknemers.

En, financiële planning hoeft niet moeilijk te zijn. Natuurlijk moet u een goede cursus volgen en een software-tool aanschaffen (beide zijn er genoeg ‘te koop’ in de markt), maar voor een gemiddelde (assistent-)accountant/belastingadviseur is financiële planning net zo moeilijk/makkelijk als zijn overige werkzaamheden. Toch wordt dit naar onze mening te weinig opgepakt, terwijl de klant (DGA/ZZP-er en zeker het hogere management) er wel behoefte aan heeft. Financiële planning is het in kaart brengen wat iemand heeft en nog gaat genereren aan (spaar)inkomen, pensioen en overig vermogen. Dat koppelen aan de (financiële) wensen en dan keuzes maken.

Dat lijkt ons nu dan ook de taak van een accountant/belastingadviseur, die gezien zijn kennis en ervaring (en vergelijkingsmateriaal) de klant een spiegel kan voorhouden, informatie kan geven én kan sturen/adviseren. En daarbij ook alternatieven aandraagt: bijvoorbeeld v.w.b. (her)financiering niet alleen de ‘eigen’ bank, maar ook (zakelijke) crowdfunding, securisatie, lease-back etc. Dat hoeft hij niet allemaal zelf te kunnen/weten, maar wel iemand kennen die dat weet. Afhankelijk van wat je wilt, ben je meer/minder (kennis)adviseur of vertrouwenspersoon, die door de jaren heen de klant écht kent.

Dáár heeft iedereen – DGA, ZZP-er, manager én werknemer – behoefte aan. Met alle respect, maar in ‘dat boekje’ (de jaarrekening) of de IB-aangifte is een moderne ondernemer niet meer geïnteresseerd. Noodzakelijk kwaad, maar niet meer dan dat. In financiële planning (met als onderdeel natuurlijk ook Estate Planning) des te meer.

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met Theo Gommer via Novak DIRECT 085-0220150. 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.