Column Theo Gommer (Novak DIRECT pensioen): Hoofdzaak of bijproduct?

De verplichtstelling in pensioenland blijft de gemoederen bezighouden. Met name de vraag of een bedrijf gezien de werkzaamheden bij een verplicht pensioenfonds hoort. We hadden al de rechtszaken over ‘is een pannenkoek een koek’ en de vraag ‘is Booking.com een reisbureau’.

Maar de pensioenwereld gaat verder. De rechter in Den Haag heeft zich nu gebogen over de vraag bij welk percentage omzet er sprake is van een activiteit die valt onder een verplichtstelling. In deze zaak ging het om een groothandel in sportprijzen. Daarnaast bedrukt het bedrijf ook T-shirts, maar dat betrof maar (minder dan) 5% van de omzet.

Toch vond het pensioenfonds MITT (Mode, Interieur, Tapijt en Textiel) dat het bedrijf verplicht moest meedoen. De kantonrechter heeft nu echter beslist dat 5% maar een ‘bij-activiteit’ is en dus geen verplichte aansluiting betekent. Of het bij 5% blijft (waarom immers geen 10% of structureel een bepaald percentage) is de vraag. Werkgevers zullen de grens nu gaan oprekken.

Veel pensioenfondsen hanteren overigens het zogenaamde hoofdzakelijkheidscriterium; pas als in hoofdzaak een bepaalde activiteit wordt gedaan is er sprake van verplichte aansluiting.

Omdat voor pensioenfondsen het adagium geldt: geen premie toch een pensioenrecht, zijn ze heel kritisch op mogelijke bedrijven die mee moeten doen. Dat is ook logisch. Het gevolg is dan wel dat een bedrijf misschien pas na 5 of 10 jaar (of nog langer) verplicht moet deelnemen én dan met terugwerkende kracht. In de jurisprudentie is er ook nog geen bestendige lijn voor wat betreft de toepassing van de verjaringstermijn in dergelijke discussies.

Mijn advies is overigens om tot een algehele (minimale) pensioenplicht te komen. Dan hebben we dit soort discussies niet meer en kan iedere werkgever zelf kiezen waar het pensioen wordt ondergebracht. De bestaande pensioenfondsen kunnen dan gewoon in stand blijven als niet-commerciële uitvoerders. Een werkgever kan dan zelf kiezen om mee te doen met dat fonds.

Tot die tijd, blijf kritisch op verplichte deelname, check het iedere 2 á 3 jaar, zeker bij overnames en uitbreiding van werkzaamheden. Bij twijfel, bel ons!

Wilt u meer weten over dit onderwerp of kan ik u helpen met bovenstaande? Neem dan contact op met &Gommer Pensions 013 207 0052 of kijk op : www.gommerpensions.nl 

Theo Gommer, telefoon: 013-2070052/06-51449524
E-mail: theogommer@gommerpensions.nl
Website: www.gommerpensions.nl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.