Home » HRM

Novak DIRECT-HRM: Hoe zit het ook alweer met de no-riskpolis?

Het beleid van het kabinet is om mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk deel te laten nemen aan het arbeidsproces. Daarbij is het risico van loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid groter voor een werkgever als er een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst wordt genomen. Om de werkgever toch te stimuleren om werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen is de no-riskpolis geïntroduceerd.

 De no-riskpolis geldt meestal voor 5 jaar. Het kan soms permanent gelden als de werknemer Wajong heeft of heeft gehad of als de werknemer een zogenaamd artikel 7 Wet Sociale Werkvoorziening (WSW-)dienstverband heeft. In het merendeel van de gevallen is het 5 jaar. In bijzondere gevallen kan een verlenging van de no-riskpolis aangevraagd worden via het UWV. Dit bijvoorbeeld als er sprake is van een aanzienlijk verhoogd risico op ernstige gezondheidsklachten die aan het eind van de 5-jaarstermijn nog bestaan.

De no-riskpolis geldt als de werknemer:

  1. Bij het begin van het dienstverband een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft;
  2. Onder de doelgroep van de banenafspraak valt;
  3. Problemen heeft of had door ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs.

Een no-riskpolis hoeft niet te worden aangevraagd. Als werkgever mag je vragen aan de werknemer of deze een no-riskpolis heeft. Gedurende de eerste 2 maanden van het dienstverband hoeft de werknemer deze vraag overigens niet te beantwoorden.  In het geval dat de werknemer onder een doelgroep van de banenafspraak dan is dit te controleren in het doelgroepenregister van het UWV.

Als werkgever vraagt u in geval van ziekte van de werknemer een Ziektewet-uitkering aan bij het UWV en geeft u hierbij aan dat de werknemer onder de no-riskpolis valt. Dit kan via de verzuimmelder in het werkgeversportaal op uwv.nl. Doe dit wel uiterlijk binnen 6 weken na de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, anders kan er een boete van maximaal € 455,- opgelegd worden.

Vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid wordt in principe 70% tot 100% van het (maximum) dagloon betaald tot maximaal 104 weken. Het exacte percentage is afhankelijk van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. De werkgever betaalt het loon door aan de werknemer en de werkgever ontvangt de Ziektewet-uitkering via het UWV. De medische controles en de re-integratietaken worden uitgevoerd door het UWV.

De Ziektewet-uitkeringen worden niet toegerekend aan de schadelast van u als werkgever. Zo zal u als werkgever dus geen hogere gedifferentieerde premie voor de Ziektewet hoeven te betalen (2 jaar later) en hoeft u ook geen hogere premie te betalen als de werknemer in de WGA terecht komt.

Hopelijk biedt dit wat meer duidelijkheid over de no-riskpolis. Een gezonde en vitale tijd gewenst.

Heeft u aanvullende expertise nodig op het gebied van HRM? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.