Novak DIRECT: Ouderschapsverlof voortaan doorbetaald?

In Nederland wordt ouderschapsverlof niet doorbetaald. Er zijn wel uitzonderingen, maar die zijn dan als afwijkingen opgenomen in de CAO. Wij lopen als Nederland echt niet altijd voorop in voorzieningen die erop gericht zijn om de balans tussen werk en privé te verbeteren. Het lijkt er nu op dat er toch een periode van doorbetaald ouderschapsverlof aankomt. Deze vloeit voort uit een Europese richtlijn.

 De Europese richtlijn wil het evenwicht tussen werk en privé voor ouders en mantelzorgers verbeteren en heeft hiervoor een aantal normen gesteld. Al eerder heeft het kabinet stappen ondernomen die samenhangen met deze richtlijn. Zo is er per juli 2020 5 weken aanvullend geboorteverlof voor de partner bijgekomen, de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG).

Deze wet geldt ter aanvulling op de week doorbetaald geboorteverlof uit januari 2019 (100% doorbetaling door de werkgever). Gedurende de 5 weken van de WIEG ontvangt de werkgever een vergoeding van 70% van het (maximum dag-)loon van de werknemer. De werkgever betaalt de werknemer eveneens 70% van het (maximum dag-)loon, tenzij in de CAO is afgesproken dat er meer wordt betaald. In dat geval vult de werkgever de UWV-uitkering aan.

Recent is nu de Wet Betaald Ouderschapsverlof (WBO) aangenomen door de Tweede Kamer als aanvulling op de bestaande regelingen. Ouder moeten hierdoor meer ruimte krijgen om samen bewuste keuzes te kunnen maken over werk en zorg. Ook moet de wet stimuleren om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. Op dit moment wordt er nog relatief weinig gebruik van gemaakt.

De WBO zal, als deze wordt aangenomen door de Eerste Kamer, ingaan per 2 augustus 2022. Er wordt dan gedurende 9 weken gedeeltelijk ouderschapsverlof doorbetaald. Het betreft een betaling van 50% van het (maximum dag-)loon. Het verlof moet wel worden opgenomen in het eerste jaar na de geboorte van het kind. Door de onmiddelijke inwerkingtreding zal de wet ook gelden voor kinderen die geboren zijn voor 2 augustus 2022 zolang het kind nog niet en jaar oud is. Als de werknemer geen gebruik maakt van de regeling van betaald ouderschapsverlof, dan wordt het verlof van 9 weken toegevoegd aan de 17 weken onbetaald ouderschapsverlof. Dit moet voor de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen.

Doordat er een Europese Richtlijn aan ten grondslag ligt, is de verwachting dat de WBO wel door de Eerste Kamer als wet wordt aangenomen.

Heeft u aanvullende expertise nodig op het gebied van HRM? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.