Update Novak Kwaliteitssysteem module HRM beschikbaar

Vanaf heden is er een update voor het Novak Kwaliteitssysteem module HRM beschikbaar. De inhoud bevat op hoofdlijnen de volgende aanscherpingen en uitbreidingen:

 • De salaristabellen zijn geactualiseerd op basis van het onlangs verschenen Benchmark rapport Accountancy 2020 – 2021 van Novak, Full•Finance en ABN AMRO.
 • De diverse instructies zijn waar nodig aanscherpt in het kader van wijzigingen in actuele wet- en regelgeving. De thuiswerkregeling is geactualiseerd in het licht van de Coronamaatregelen.
 • De functieprofielen zijn geheel gemoderniseerd en omgebouwd tot verwachtingsprofielen. Hierbij ligt de nadruk op de competenties met een uitwerking in gedragsaspecten. Ook het bijbehorende functiehuis en het overzicht met competentie omschrijvingen zijn vernieuwd. Daarnaast zijn diverse functieprofielen die zijn vervallen doordat de inhoud geïntegreerd is in de nieuwe verwachtingsprofielen. U kunt deze archiveren. Het betreft de volgende functieprofielen:
  • Senior Assistent Controlepraktijk
  • Zelfstandig Accountant
  • Medewerker Finance & Control
  • Medewerker PR & Marketing
  • Hoofd Vaktechniek
  • Senior Medewerker ADV
  • Hoofd Salarisadministratie
 • Er is een instructie voor de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) toegevoegd waarbij de  aanscherpingen met betrekking tot Inspectie SZW zijn verwerkt.
 • De loonheffingsaspecten zijn van een update voorzien met alle aspecten die tot op heden bekend zijn per 1 januari 2021.
 • Er is een nieuwe instructie en bijbehorend model inzake permanente educatie toegevoegd in verband met de nieuwe PE-regeling voor mkb-accountants vanaf 1 januari 2021.

Voor de goede orde maken wij u attent op Novak HRM. Dit is een gezamenlijk product van Novak en Pilatusdam Mens & Organisatie. Novak HRM is een integrale module waarmee u wordt ondersteund op het gebied van allerhande HRM-aspecten.

Heeft u behoefte aan nadere ondersteuning ten aanzien van uw personeelsbeleid en/of de arbeidsvoorwaarden binnen uw kantoor, of zit u met een specifiek vraagstuk op het gebied van HRM, neem dan vrijblijvend contact op met drs. Wim Huurman (telefoon: 079-3313747, e-mail: wim.huurman@pilatusdam.nl).

Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van de update voor de module HRM in het bijzonder, contact met ons op te nemen. U kunt uw vragen hier rechtstreeks stellen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT. Hetzelfde geldt wanneer u bij het gebruik ergens tegenaan loopt.

Wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.